Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

September 2023

Hej!

Jag vill börja med att hälsa alla våra nya elever och vårdnadshavare välkomna till oss på Kunskapsskolan Uppsala. Vi har haft en bra uppstart och nu är vi äntligen igång igen.

Våra prioriterade områden i år är skolkultur, elevhälsa och vår personliga handledning. Området skolkultur började vi arbeta med redan förra läsåret och det känner vi att vi vill fortsätta med. Skolkultur innebär att vi vill tydliggöra vilka vi på Kunskapsskolan Uppsala är och vad vi står för. Vi har en skolkulturgrupp som arbetar med att utveckla och bibehålla våra traditioner. Skolkultur handlar också om hur vi är mot varandra och hur vi vill ha det i vår skola.

Vi kommer också att arbeta med att utveckla vårt elevhälsoarbete på skolan så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande. Vårt mål är att vi ska kunna ge varje elev det stöd den behöver och att alla elever ska få de bästa förutsättningarna för att trivas och må bra i skolan.

Vår personliga handledning är det som gör Kunskapsskolan unik. Varje elev får 15 minuters enskilt samtal med sin handledare varje vecka. Detta samtal är mycket viktigt och vi kommer att bli ännu bättre på att handleda, coacha och fånga upp våra elever detta läsår.

I år är vi glada för att hälsa två nya lärare välkomna till oss. Det är Elon Folkesson i lag 6 som kommer att undervisa i idrott och hälsa samt Moa Grinsvall Duf i lag 4-5 som kommer att undervisa i idrott och hälsa samt svenska.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten. Tyvärr finns fortfarande lite barnsjukdomar i programmet men man arbetar centralt för fullt för att få bort dem.

Workshopbokningssystemet ska ge en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet är tänkt att skapa ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet ska också skapa en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet kommer också att möjliggöra för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer att kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi kommer att få en mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Ny frånvaroanmälan
Till workshopbokningssystemet har vi också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Adressen är vardnadshavare.kunskapsskolan.se. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 använder vi inte Skola 24 för frånvaroanmälan.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.