Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Hej!

Vårterminen har kommit igång ordentligt och vi har nu passerat sportlovet. Ljuset har kommit tillbaka och vi har så småningom våren att se fram emot. Vårterminen erbjuder ju också lite ledighet emellanåt i form av lovdagar och påsklov.

Lovskola
Under sportlovet hade vi lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som ämneslärarna ansåg hade behov av det. Det var mycket lyckat och vi upplever att både elever och lärare var mycket nöjda med upplägget. Vi vill dock att fler kommer på lovskolan. Det är ett utomordentligt tillfälle att komma i kapp med sina studier om man av någon anledning har halkat efter eller riskerar att inte nå betyget E i något ämne. Nästa lovskola är på påsklovet på tisdag-torsdag klockan 09.00-12.00. Handledarna kommer att ta kontakt med de elever och vårdnadshavare där lärarna har bedömt att det finns ett behov av lovskola.

Studiero
Våra elever arbetar på bra och vi gör vårt yttersta för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. Vi arbetar vidare med studieron och vi tycker att vi lyckas ganska bra. Vi pratar med våra elever om att de inte bara har sitt eget skolarbete att ta ansvar för utan även sina kamraters. Även om man själv klarar av att prata lite med kompisen bredvid så kanske inte kompisen klarar av att hålla fokus på uppgiften. De elever som inte visar sina kamrater hänsyn blir flyttade på av lärarna. För sin egen och för sina kamraters skull.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevens vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter. Vi är mycket tacksamma om ni vill ta er tid och svara på den. Viktigt att veta är att frågorna i enkäten är graderade från 1-5, där 1-3 är negativt och 4-5 är positivt.

Språkbruk
Vi har uppmärksammat att många elever inte har ett så positivt språkbruk. Vi har därför startat ett arbete kring detta som innebär nolltolerans. Det handlar inte bara om könsord och andra nedsättande ord utan även om ord som anspelar på hudfärg och bakgrund. Detta är helt oacceptabelt och vi kommer inte att låta någon komma undan med att använda dessa eller liknande ord i skolan. Det här är ett arbete som vi kommer att behöva er hjälp med. Barnen blir extremt påverkade av spel, sociala medier, Youtube och andra sidor på nätet. Många tar efter sina idoler och på nätet finns få, om ens någon, som reglerar språkbruket. Barnen tar med sig detta sätt att prata med varandra in i vardagen och sitt vanliga liv. Vi som är vuxna måste lära dem att vi inte pratar så med varandra och att det som är olagligt i verkliga livet också är olagligt på nätet. På Kunskapsskolan Uppsala behandlar vi varandra med respekt.

Terminsprognos
Vid utvecklingssamtalen satte alla elever termins- och slutmål och vid vårterminens mitt gör vi en prognos där vi stannar upp och analyserar elevernas studieresultat i förhållande till deras mål. Då ser vi hur undervisningen har fungerat och om vi behöver ändra på något för att eleverna ska nå sina mål. I de fall eleven just nu inte ser ut att vara på väg mot uppsatt mål lämnar ämnesläraren en kommentar i EDS med information om hur eleven kan arbeta vidare för att nå sitt mål. Har ditt barn inte fått en kommentar i EDS betyder det att ditt barn har goda chanser att nå sin målsättning. Om ditt barn i dagsläget riskerar att inte nå kunskapskraven för E kommer du att få den informationen direkt från handledaren. Alla elever kommer att gå igenom nuläget tillsammans med sin handledare runt påsklovet. Kom ihåg att du är välkommen att komma och sitta med på ditt barns PH-samtal. Glöm då inte att kommunicera detta med handledaren i förväg.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.