Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 12 april 2024

Hej!

Äntligen har vi fått lite vårvärme och eleverna har börjat hitta ut på rasterna. Nu när även påsklovet har passerat så börjar nedräkningen till sommarlovet på riktigt.

Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i världen arbetar vi på Kunskapsskolan sedan en tid tillbaka med att stärka vår beredskap. Det handlar om att ha en plan för att kunna bedriva verksamhet även om samhället skulle drabbas av stora störningar. Det skulle bland annat kunna röra sig om IT-attacker eller långvariga avbrott i el-, värme- och vattenförsörjningen.

Som en del i vårt förberedelsearbete kommer vi under en skoldag att arbeta utan internet. IT-attacker är redan idag ett faktum och det skulle kunna drabba oss också. Om det sker ska vi vara förberedda och ha en plan för hur vi undervisar utan tillgång till Kunskapsporten och våra digitala system. Skoldagen utan internet kommer att äga rum den 29 april och vi kommer då att arbeta utifrån en plan som ämnes- och arbetslagen har tagit fram. Det kommer bli en innehållsrik dag och en nyttig övning för oss alla. Om ni har några frågor kring detta är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Vår årliga elev- och föräldraenkät visar på att både ni och våra elever på det stora hela är nöjda med skolan. Det tycker vi är väldigt roligt.

Enkäten visar att 91% våra elever tycker att skolan har bra lärare och 95% av eleverna känner att deras personliga handledare bryr sig om dem. 94% av eleverna anser också att deras personliga handledare ger ett bra stöd kring studierna och 90% tycker att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 94% tycker att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen och att skolarbetet är tillräckligt utmanande.

Enligt enkäten känner sig 88% av eleverna trygga i skolan. Det är en hög siffra men vi arbetar kontinuerligt med att höja just den enkätfrågan. Tryggheten är viktig och en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi har, som jag skrivit om förut, arbetat mycket med studieron. 80% av våra elever uppger nu att det är studiero på skolan. Vi fortsätter att arbeta med det för att höja den siffran ytterligare nästa år. 85% av våra elever uppger att de trivs i skolan.

Av er föräldrar så tycker 87% att skolan har bra lärare. 79% tycker att ert barn får den hjälp den behöver för att nå sina mål och 86% tycker att ni har en bra dialog med era barns handledare på utvecklingssamtalen kring era barns studier. 86% anser att era barn känner sig trygga på skolan.

Ni föräldrar är mer tveksamma när det gäller studieron. Endast 62% av er har svarat att era barn har studiero. En markant skillnad från det som eleverna själva uppgav i enkäten. 82% av föräldrarna uppger att barnen trivs i skolan. Eleverna är alltså lite nöjdare med skolan än ni föräldrar. Vi på skolan utvärderar och analyserar dessa enkäter och de ligger till grund för vårt kvalitetsarbete. Jag vill också passa på att tacka för att ni tog er tid att svara på enkäten. Den är viktig för oss.

Jag påminner också om att vi måste hjälpas åt med våra barns språkbruk. Vi på skolan arbetar med detta varje dag men behöver hjälp från er föräldrar också. Prata med era barn om hur vi pratar med varandra och vad som är okej att säga till någon annan och vad som inte är det.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar!

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.