Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

September 2023

Hej!

Terminen har rivstartat och det är hög tid för mig att önska alla nya och gamla elever och vårdnadshavare mycket välkomna till ett nytt läsår.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolans pedagogikavdelning har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. Nu är systemet färdigt och från och med detta läsår kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Eleverna har också mottagit förbättringen positivt, då de tydligt ser syftet med det nya schemat. Då kan man också ha överseende med lite småbuggar som att det blivit dubbelbokningar, felaktiga frånvaroregistreringar och trångt här och där så här i början.

Om du eller ditt barn reagerat på något som inte riktigt fungerat eller som verkar konstigt tar vi tacksamt emot din feedback så att vi snabbt kan rätta till de fel som uppstår. Tidsplanen är att vi nog får stå ut i ungefär 14 dagar till med lite fixande i schemat.

En kul och trygg skola
I år har vi satsat extra mycket på att era barn ska få en fin skolupplevelse. Både när det gäller de teoretiska studierna och allt annat runt omkring. Skolgården har utrustats med flera nya aktiviteter och ytterligare en multiplan för bollspel har tillkommit, årskurs 9 har varit ute och hajkat och eleverna i årskurs 6 har sovit över på kursgård på Getterön och övriga basgrupper har genomfört en aktivitetsdag.

Vi har anställt en elevvärd som extra förstärkt resurs på raster och i korridoren och en stödpedagog som resurs i olika grupper under lektionstid. Allt för att öka vuxennärvaron och det individuella stödet.

Vi försöker också att agera snabbt, resolut och transparent om något som strider mot skolans värdegrund och trivselregler drabbar någon elev på skolan. Vi vill ha ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare så att vi kan agera snabbt för ditt barns bästa. Så här långt hoppas jag att ni känner skolans engagemang i de här frågorna.

WeClub
Vi är också mycket glad över att WeClub går in på sitt andra år med aktiviteter för alla barn på skolan. Liksom förra året startar WeClubs aktivitetstermin med ett vattenkrig. Detta år kommer aktiviteterna att ske varannan vecka på tisdagar och premiärdag är tisdag 5/9 mellan 15 och 16. En av WeClubs tankar är att vara en verksamhet där inte bara elever träffar varandra över årskursgränserna utan att också vuxna och barn möts över generationsgränserna. Så ta med dig din gamla vattenpistol, kroka arm med en annan förälder och var med ditt och andra barn och lek en timme!

Föräldramöten
Just nu pågår föräldramöten i samtliga årskurser där de personliga handledarna berättar lite mer ingående om vilka nyheter som gäller för just ditt barn.

Tillsammans når vi längre!
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.