Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Varberg

Rektor Niklas Dahlström berättar om händelser på skolan.

April 2024

Hej!

Efter överraskningen i form av lite snökaos förra veckan har denna vecka bjudit på lite vårväder. Påsken är över och elevrådet kunde kora två segrare i den årliga “Påskjakten”. Den här gången var det 5.2 och 9.1 som drog det längsta strået och samlade ihop flest poäng och fick det åtråvärda påskgodisägget!

Sparbanken har besökt skolan och fördjupat sexorna i hushållsekonomi och årskurs nio har ett besök på Göteborgsoperan att se fram emot. De nationella proven har satt igång både för eleverna i årskurs 6 och 9. Det är mycket som händer i skolan, men också mycket som händer i samhället och som vi på skolan måste ha beredskap inför.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi menalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. De är redan bekanta med utrymning och nu kommer vi också att träna på inrymning bland annat genom att öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vi kommer genomföra utbildningen under april och maj månad, och det kan vara bra att känna till att alla basgrupper inte kommer att öva vid samma tillfälle. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss tryggare och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta ditt barns PH.

Tillsammans når vi längre!
Niklas Dahlström
Rektor Kunskapsskolan Varberg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.