Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Västerås

Tillförordnad rektor Trine Mie Mattsson berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Varmt välkomna till alla nya och gamla vårdnadshavare. Jag hoppas era barn har fått en trevlig skolstart.

Ledning
Som en del av er vet tackade skolan i juni av Lars Jonsson efter 10 år som fantastisk rektor på Kunskapsskolan Västerås. Jag har tagit över rollen som tillförordnad rektor och Gitte Lanehed är tillförordnad biträdande rektor. Vi har båda jobbat på skolan i många år och har de senaste två veckorna tillsammans med våra kollegor förberett oss för - och längtar efter - att ta emot alla elever. Vi ser fram emot ett spännande läsår där vi ska guida eleverna i sin kunskapsutveckling i en miljö där vi alla uppför oss trevligt och respektfullt mot varandra. 

Vi ber därför er vårdnadshavare om hjälp för att skapa de bästa förutsättningarna för våra ungdomar. Vi tar ansvar för eleverna när de är i skolan och ni, vårdnadshavare, får se till att eleven kommer i tid på morgonen samt att eleven har med sig rätt saker till skolan. Viktigt även att ni hemma tar ansvar för sömn, kost och motion. Har ni funderingar eller behöver stöd kring detta är ni välkomna att kontakta oss på skolan. 

På gång just nu
Skolstarten är igång och det är härligt med liv i byggnaden. Under vecka 33 och vecka 34 genomför vi utvecklingssamtalen, och inom kort får ni ett informationsbrev från arbetslaget med aktuell information för årskursen.

Vi avslutade förra läsåret med ett fantastiskt genomsnittligt meritvärde på 277 poäng och 100% gymnasiebehörighet för våra “gamla” 9:or. Vi är även mycket stolta över de fina resultaten i elevenkäten som  visar att våra elever känner sig trygga i skolan och att eleverna tycker att skolan har bra lärare. Det är också glädjande att resultatet från föräldraenkäten visar att ni är nöjda med skolan.

Nytt för detta läsår är bland annat ett nytt workshopschema där eleverna framöver kommer att boka sina ws i sin loggbok. Ytterligare information om detta finns i bifogade dokument men även i informationen från arbetslagen. I dokumentet kan ni även läsa om ett nytt system för frånvaroanmälan. Viktigt att göra er uppmärksamma på är att ni framöver kommer att få information om frånvaro från skolan via mejl, inte via sms.

Information och kontaktuppgifter hittar ni på skolans hemsidan.

Skolgården
Vi har en del byggprojekt igång på skolan. Vi är i sista fasen av en fönsterrenovering , detta för att förbättra ljudisoleringen men även för bättre isolering. På framsidan av skolan får vi ny stenläggning och ett ökat antal cykelparkeringar. Det är härligt att se att många elever cyklar till skolan och det vill vi så klart skapa goda förutsättningar för! På skolgården på baksidan händer det mycket även om det just nu ser tråkigt ut med grävmaskiner och stängsel. Arbetet är tyvärr försenat och kommer att fortsätta några månader till. Vi ser fram emot en nyrenoverad skolgård senare under terminen.

Nu ser vi fram emot det nya läsåret och ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar!

Följ oss gärna på skolans Facebook sida ” Kunskapsskolan Västerås” och Instagram kunskapsskolan.vasteras

Med vänlig hälsning,
Trine Mie Mattsson
TF Rektor Kunskapsskolan Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.