Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Västerås

Tillförordnad rektor Trine Mie Mattsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober

Hej!

Hösten är på ingång och vi ser hur naturen förändras i härliga höstfärger. Om mindre än en månad är novemberlovet här och även den första stora avstämningen för att se om eleverna är på rätt väg för att nå sina mål. Ytterligare information om prognosen får ni från respektive arbetslag.

Schema
Eleverna har varit snabba på att lära sig det nya schemasystemet med bokningar av workshop samt att de kan planera in arbetsuppgifter till worksshop-passen. Med bokningssystemet strävar vi bland annat efter ökat studiefokus och vi har redan erfarit att eleverna i större utsträckning ligger i fas med sin planering. Tyvärr har vi speciellt på måndagar haft teknikstrul, men upplever att det nu är åtgärdat. Vi fortsätter jobbet med att kontinuerligt förbättra och utveckla alla våra undervisningspass för att öka elevernas kunskapsutveckling.

Novemberlovet
Novemberlovet vecka 44 kallas även för läslov och vi uppmanar eleverna till ökad läsning. Skolbibliotekarien informerar regelbundet eleverna om spännande och läsvärda böcker. Vi vill tipsa om hur härligt och spännande det kan vara att krypa ihop i soffan eller fåtöljen med en spännande bok. Det går bra att låna böcker i skolan men vi påminner även om möjligheten att låna åldersadekvata böcker på stadsbiblioteket. Via inloggningen till Kunskapsporten får eleverna tillgång till en hel värld av digitala böcker. Eleverna når det digitala skolbiblioteket här.

Hållbarhet
Skolan har påbörjat ett arbete med hållbarhet. Eleverna har haft möjlighet att anmäla sig till ett hållbarhetsråd där de tillsammans med skolans hållbarhetsansvariga diskuterar och jobbar fram olika aktiviteter för att uppmärksamma och medvetandegöra vad som är bra för både klimatet och den sociala hållbarheten. Som en del av hållbarhetsarbetet har vi anmält oss till Grön Flagg och vi kommer att arbeta med information och inspiration om hållbarhet under läsåret. Vi ser fram emot att följa hållbarhetsarbetet.

Föräldraråd
Jag vill slå ett slag för skolans föräldraråd. Syftet med föräldrarådet är att ge vårdnadshavare möjlighet att få mer insyn i skolans verksamhet samt att föra en god dialog mellan skolan och hemmet. Är du intresserad kan du höra av dig till mig, biträdande rektor Gitte Lanehed eller ditt barns handledare. Vi träffas 4-5 tillfällen varje läsår klockan 18.00-19.00 och den första träffen blir den 24 oktober.

Samarbete i närområdet
Som en del av arbetet kring våra ungdomar samarbetar vi med bland annat fastighetsbolagen i närområdet, fritidsgården på Viksäng, närområdespolisen och ungdomspolisen. Polisen kommer då och då på spontana besök på skolan för att bygga en god relation till våra ungdomar, vi välkomnar dessa besök.

Vi har inlett ett samarbete med flera fastighetsbolag i området eftersom våra ungdomar ibland vistas på deras innergård. På de flesta ställen är eleverna välkomna om de visar hänsyn och respekt för området, materialet och de boende. Vi ser gärna att ni även hemma diskuterar hur man uppför sig när man vistas på platser där det exempelvis finns ett dagis eller lägenheter där folk sover eller jobbar hemifrån.

Elevskåp
Skåpen på skolan är skolans egendom och eleverna i årskurs 5-9 lånar skåp under tiden de går på skolan. Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt som är avsikten. Det är inte tillåtet att förvara farligt eller olagligt material i skåpen. I de fall då misstanke om detta finns kommer skolledningen att öppna elevskåp och kontrollera innehållet. Detta för att skapa en trygg skolmiljö för våra elever.

Parfym
Vi som skola vill gärna be er att prata med era barn kring att inte ha parfym på sig under skoltid. Vi har både elever och personal som är allergiska mot just parfym.

Pedagogiska priset
Jag vill passa på att tipsa om att ni kan nominera någon eller några av skolans fantastiska lärare. Här kan ni läsa mera om nomineringen som är senast den 15 oktober.

Önskar er alla en fin höst!

Med vänlig hälsning,
Trine Mie Mattsson
TF Rektor Kunskapsskolan Västerås

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.