Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Västerås

Rektor Trine Mie Mattsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari

Hej!

Då har vi klivit in i 2024 och vårterminen är igång. Det är härligt att ha eleverna tillbaka på skolan. I stort sett alla utvecklingssamtal är genomförda och det är alltid trevligt att få träffa er vårdnadshavare i skolan. Vi ser fram emot en vårtermin med hög kvalitet på undervisningen, stort elevengagemang och roliga aktiviteter. Efter påsklovet kommer veckorna att präglas av nationella prov för årskurs 6 och årskurs 9. För att få till organisationen av de nationella proven kommer vi ibland att ordna andra aktiviteter än det vanliga skolarbetet för de andra årskurserna. Detta för att underlätta provsituationerna och studieron på skolan under provskrivningarna. Ni kommer att få mer information om detta via arbetslagen.

Förebyggande trygghetsarbete
I tidigare rektorsbrev har jag informerat om skolans samarbete med bland annat fältande socialsekreterare och ungdomspolisen. Detta samarbete fortsätter som en del av skolans förebyggande arbete kring kriminalitet, droger och alkohol. Vi är uppmärksamma på samhällsutvecklingen kring dessa områden där både användningen och försäljningen av narkotika går ner i åldrarna.

Som en del i att bevara tryggheten och studieron på skolan stramar vi åt och förtydligar skolans förhållningssätt och studiekultur. Ungdomar som inte går på Kunskapsskolan Västerås är inte välkomna till oss eller till skolans område om de inte har ett inbokat besök med en av skolans medarbetare. Vi uppmanar också våra elever att de inte ska ta kontakt med obehöriga personer på skolans område. Om vi får ovälkommet besök vill vi att våra elever ska informera en vuxen så att vi kan be obehöriga att lämna skolans område. Detta för att skapa en trygg miljö för alla våra elever.

Trygghetskameror
Vi har tyvärr haft lite utmaningar med uppförandet på våra toaletter. Vi har upptäckt att det finns elever som röker vape inne på toaletterna samt att toaletterna har varit nedskräpade. Vi kommer därför i närtid att sätta upp trygghetskameror utanför skolans toaletter. Vi kommer också att prata med våra elever för att förtydliga våra ordningsregler, det handlar till exempel om att eleverna måste be om lov för att gå på toaletten under ett undervisningspass och att lärarna då släpper ut eleverna en och en.

Generation Pep
Vi har glädjen att kunna meddela att skolan numera är en certifierad Generation Pep-skola. Skolans personal, främst personalen på Klubben och lärarna i årskurs 4-6, har arbetat aktivt för att möjliggöra certifieringen. Detta som ett led i att öka elevernas rörelse under rast och lektionstid. Ni kan läsa mer om Generation Pep här. Vi kommer under våren att hissa Generation Pep flaggan utanför skolan.

Med vänlig hälsning,
Trine Mie Mattsson
Rektor Kunskapsskolan Kunskapsskolan

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.