Ansök
Om oss

Alla kan och vill lyckas

Markus Brunfelt, rektor, Kunskapsskolan Norrköping. Bloggar bland annat skolutveckling, ledarskap, bildning och lärande.

Efter en termins paus från bloggandet, har jag åter privilegiet att få dela med mig av mina tankar om skolutveckling och ledarskap i Kunskapsskolans namn. I slutet av 90-talet påbörjade jag lärarutbildningen vid Linköpings universitet. Efter examen arbetade jag som SO-lärare i Söderköping i sju år innan jag tog mig an min första rektorstjänst på en mångkulturell F-6-skola i Norrköpings kommun. Hösten 2012 lockade Torbjörn Bindekrans över mig till Kunskapsskolan och jag är nu inne på sjunde året som stolt rektor för Kunskapsskolan i Norrköping.

Till en början skeptisk...
Det talas ibland om betydelsen av “rätt man/kvinna på rätt plats” men för mig var det snarare “rätt uppdrag under rätt förutsättningar” när jag klev in genom portarna på Knäppingsborgsgatan i november 2012. Torbjörns uppmaning till mig var att
sätta en pedagogisk agenda på skolan, ett uppdrag vars innebörd vi stötte och blötte ett otal gånger, innan jag insåg att det här med Kunskapsskolan faktiskt kunde vara någonting för mig.

Från början var jag dock skeptisk till om mitt pedagogiska ledarskap skulle vara för yvigt för att låta sig inordnas i ett koncept. Skulle jag tvingas göra avkall på mina visioner, mitt ledarskap och mina värderingar för att kunna förhålla mig till uppdraget? Jag har alltid haft svårt för att hålla mig inom förutbestämda ramar, aldrig varit särskilt bra på att ta order och har alltid värnat min rätt till självbestämmande och integritet. Vem skulle jag bli inom ramarna för det pedagogiska koncept som Torbjörn varit med och byggt upp?

En trampolin som har fått mitt pedagogiska ledarskap att blomstra
Sju år senare inser jag hur obefogad min skepsis var. De konceptuella ramarna har aldrig varit några murar för mig. Tvärtom så har våra värderingar, vision och modell, fungerat som stödstrukturer, rentav en trampolin som har fått mitt pedagogiska ledarskap att blomstra. Utifrån mitt perspektiv så handlar Kunskapsskolans koncept om en uppsättning idéer där vår utgångspunkt är att
varje elev, kan och vill lyckas. Vi utgår också från att elever har olika behov och att det är vår uppgift att fånga upp eleven där hen befinner sig, och med hjälp av relationsbyggande och vår pedagogik, förmå varje elev att hitta sin väg, sina strategier och på så sätt nå längre i sin livs- och utbildningsresa än vad någon trodde var möjligt. Vårt koncept i form av den personliga handledningen, undervisningspassen, individanpassade scheman och framtidsförmågorna, är verktyg för att eleverna ska överträffa sina mål.

Ett tillitsfullt ledarskap
Tanken att alla kan och vill lyckas gäller inte bara eleverna, det genomsyrar ledarskapskulturen i hela företaget. Vi kan kalla det för ett tillitsfullt ledarskap och när det fungerar så sker en äkta delaktighet i alla led. Som rektor har jag alltid upplevt ett genuint och uttalat förtroende från huvudmanna- och stabsnivå. De gör sitt yttersta för att jag på ett effektivt sätt ska kunna vara pedagogisk ledare på skolan. Det gäller stödstrukturer som administration, juridik, personalvård och elevhälsa. Eftersom alla, oavsett position, har som mål att våra elever ska lyckas i skolan, ger de mig det stöd och handlingsutrymme som krävs för att jag ska lyckas i mitt uppdrag. Det handlar om att få andra människor att växa.

Samma principer eftersträvar jag lokalt på skolan. Genom att bygga upp en organisation med hög grad av distribuerat ledarskap inom administrationen, elevhälsan, i arbetslagen och i ämneslagen, skapas utrymme för varje medarbetare att vara delaktig och att fatta kloka beslut. Ett tillitsfullt eller distribuerat ledarskap är absolut inget lättjefullt eller abdikerat ledarskap. Tvärtom så förutsätter detta en tydlig riktning, tydliga krav och fungerande verktyg, men framför allt så kännetecknas det av tillit. Det är först då som vi verkligen skapar de bästa förutsättningarna för våra elever att nå längre än de trodde var möjligt...

Så är det med det.

Markus Brunfelt
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Bloggar bland annat: Skolutveckling, ledarskap, bildning och lärande.
Hör av er: markus.brunfelt@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.