Ansök
Om oss
Pennor

Du kan alltid välja skola till ditt barn

Som förälder har du alltid rätt att välja skola till ditt barn. Det kostar ingenting oavsett om du väljer en kommunal eller fristående skola.

Alla barn tilldelas en skolplats i en kommunal skola i hemkommunen. Om du vill välja en friskola måste du som regel skicka in en ansökan direkt till den önskade skolan.

SKOLVALET

Vad ska du välja?

Det kan finnas olika argument för olika skolor. Det kan till exempel handla om närhet till hemmet, en bra undervisningskvalitet eller en särskild pedagogik.

Ett bra sätt att få veta mer om skolan är att gå på öppet hus eller göra ett besök för att skapa dig en egen bild av skolans pedagogik, miljö och lärare.

Så går antagningen till

Så länge det finns lediga platser kan du välja vilken skola du vill.

Men om det är fullt på skolan sker tilldelningen av platser enligt olika principer. I kommunala skolor gäller oftast den så kallade närhetsprincipen, det vill säga din bostadsadress avgör om du kommer in eller inte.

I friskolor sker urvalet oftast genom kötid eller syskonförtur. Det är så vi gör på Kunskapsskolan.

Eftersom det är fullt i många friskolor är det klokt att ställa sig i kö till flera skolor. Det kostar ingenting att ställa sig i kö och det är först när du blir erbjuden en skolplats du behöver bestämma dig.


Är du nyanländ till Sverige?

Har du bott utomlands och flyttat till Sverige så räknas du som nyanländ.

Alla kommuner kommer hjälpa dig som elev till en skola, hur denna process ser ut är olika i olika kommuner. Även som nyanländ har du rätt att välja den skola du vill.

På Kunskapsskolan har vi små grupper med nyanlända elever på de flesta av våra skolor. Vi vill ge våra elever de bästa möjligheterna att nå goda kunskapsresultat och integreras i samhället. Ta gärna kontakt med oss om vi finns i din kommun.

Label


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.