Ansök
Om oss

“Vi är världsmästare på att bygga relationer”

Han vet att alla elever kan lyckas, tror på att lyfta respekt istället för disciplin och älskar rektorsrollen, eftersom den är svår. Möt Carl Waddington, rektor på Kunskapsskolan Krokslätt och hans kärlek till relationell pedagogik.

Det är snart ett år sedan Carl Waddington kom tillbaka till Kunskapsskolan Krokslätt efter att ha arbetat på en annan skola som rektor under drygt fyra år. Innan dess har han jobbat på Kunskapsskolan under större delen av sitt yrkesverksamma liv.

Under min sista termin på lärarutbildningen kom Kunskapsskolan och berättade om pedagogiken och hur man arbetade med kvalitén. Jag blev kär direkt. Jag sökte bara ett jobb efter examen 2006. Det var som engelska- och idrottslärare på Kunskapsskolan Tyresö. Där arbetade jag sedan under två helt fantastiska år, säger han.

Från Kunskapsskolan Tyresö drog Carl sig allt närmare sina hemtrakter på västkusten via Kunskapsskolan Borås, för att till sist hamna på Kunskapsskolan Krokslätt där han nu, några år senare, är rektor.

Det jag älskar med rektorsrollen är att den är svår. Jag tycker om den utmaningen. Det jag föredrar är när jag får vara med människor. När jag måste sitta framför skärmen med till exempel budget “ruttnar” jag, men det är självklart också en del av jobbet.

När Carl påbörjade rektorsutbildningen 2014 kände han samtidigt att han måste testa något helt annorlunda.

Jag ville och behövde pröva mina tankar och kunskaper om Kunskapsskolans pedagogik och arbetssätt och jämföra med en annorlunda skolas sätt att arbeta.

Anledningen till varför Carl en gång valde läraryrket är hans grundtanke kring att alla människor kan och vill utvecklas. Det är viktigt att alla barn ska få samma utbildning, samma grund att stå på och kan ta huvudrollen i sitt eget liv.
Jag tror alla människor har en enorm kraft inom sig. Får de gå på en skola som har en medarbetargrupp, som tror på att varje barn kan och vill, så kommer de att lyckas. Vi i skolan behöver bara leda dem rätt, då kan de till slut ta ansvar själva. Vi behöver finnas där för att eleverna ska lära sig att till exempel bryta med saker som varit dåliga tidigare. De ska lära sig att vara bra människor, helt enkelt. Det är därför jag tror att jag blev så kär i Kunskapsskolan från början: Vi lär elever att ta ansvar för sitt eget liv och vara en del av en lösning.

För att nå fram och förändra beteenden tror Carl på att lyfta fram goda exempel - att prata om respekten till sig själv och andra. En god studiemiljö är enligt Carl en miljö där alla visar förståelse för varandras likheter och olikheter.

Genom vår relationsbaserade pedagogik kommer eleverna att bli trygga och demokratiska medborgare som kan tänka självständigt och ta ställning i frågor. Ett disciplinärt ordningssystem formar däremot människor som bara kan följa lagar och regler utan att förstå dess egentliga innebörd och sammanhang. Istället följs regler för att man “måste” annars blir det repressalier.

Kunskapsskolans värderingar använder Carl som strategier för att utvecklas och för att förklara varför pedagogiken ser ut som den gör.
Till exempel värderingen “vi når längre tillsammans”. Varför är det så viktigt? Jo, för att vi tror på relationen. Varför har vi våra stödverktyg? Jo, för att vi vill vara ute i verksamheten och arbeta med varandra och bygga på relationen. Jag tror att om man inte förstår varför våra stödverktyg finns där, så kan de ses som en begränsning. Ser man att relationen är det som vi behöver fokusera på för att nå fram till varje individ då ser man stödverktygen mer som en resurs tillslut.

Det märks att Carl reflekterat mycket kring vad Kunskapsskolan betyder för honom.
När jag blev rektor här för snart ett år sedan behövde jag hitta ett sätt att kommunicera som är mitt eget och formulera vad Kunskapsskolan står för. För att få med mig min medarbetargrupp behövs det att jag klart kan förmedla varför vi arbetar enligt vår struktur. Det har landat i vad jag tycker är Kunskapsskolans benmärg: Relationer! Vi är världsmästare på relationell pedagogik.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.