Ansök
Om oss

”Jag är privilegierad som får vara en del i elevernas utveckling”

Redan som 29-åring fick hon sitt första rektorsuppdrag och nu har hon hållit rodret på Kunskapsskolan i Jönköping i 6 år.
- Jag är så stolt över både elever och medarbetare som alltid jobbar på så bra, särskilt i det annorlunda läge vi befinner oss i just nu, säger Linda Noaksson, som sedan sex år tillbaka arbetar som rektor på Kunskapsskolan Jönköping.

Som för de flesta andra har våren 2020 blivit något helt annat än vad Linda Noaksson hade väntat sig. Spridningen av coronaviruset har ställt höga och helt nya typer av krav på alla som jobbar inom en skolverksamhet.

- Det gäller att vara flexibel och planera utifrån det rådande läget. I början av pandemin handlade mycket av mitt jobb om att prata med föräldrar, elever och medarbetare som kände oro. Det är viktigt att ta de här bitarna på allvar och samtidigt driva verksamheten utifrån vårt grundläggande utbildningsuppdrag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Linda Noaksson.

”Det försöker jag att skapa på min egen skola”

I grunden är hon gymnasielärare i samhällsvetenskap och historia. Att hon skulle bli rektor var inget Linda Noaksson hade i tankarna när hon pluggade på lärarhögskolan.

- Jag ville bli lärare, men gillar att utmanas och utvecklas. Som rektor får jag verkligen göra det. Samtidigt har jag alltid gillat ledarskap, något jag fick testa redan när jag var elitdomare i fotboll. Jag tror att en verksamhet mår bra av både tydlighet och inre och yttre struktur. Det försöker jag att skapa på min egen skola, och jag märker att behovet är extra stort i dessa tider, säger hon.

Vad ger jobbet dig?
- Jag älskar mitt jobb och känner mig privilegierad som får vara en del i unga människors utveckling, se till att de har bra lärare och att lärarna i sin tur får förutsättningar för att lära ut på ett bra sätt. Min största drivkraft är att vara med och skapa en skola där eleverna trivs och känner sig trygga, samtidigt som de får bra ämneskunskaper, säger Linda.

”Det gynnar elevens utveckling”

Hon menar att Kunskapsskolans arbetssätt och elevsyn går väl i linje med arbetet att skapa en sådan skola.
- Vi utgår från individen i centrum när vi planerar och strukturerar arbetet och har fokus på relationer. Bra relationer mellan lärare och elever gynnar elevens utveckling, det är min erfarenhet. Det skapas bland annat genom de personliga handledningssamtal, som finns på schemat varje vecka. Under den här tiden får eleverna hjälp att sätta mål, planera och strukturera skolarbetet. De får en unik och nära relation till oss vuxna. Vi finns som ett stöd och en kompass för dem. Det är en stor del i att det går så bra för våra elever.

Vad kännetecknar en bra skola?
- Att man trivs, känner sig trygg och blir sedd. Studiero är också viktig för att kunna insupa kunskaper. Det behöver inte vara helt tyst i klassrummet, men eleverna ska känna att de kan koncentrera sig, arbeta på och fokusera. Sedan är det viktigt att undervisningen bedrivs på ett sådant sätt att alla elevers behov blir tillgodosedda oavsett målsättning. Ingen elev är den andra lik och den elevsynen är utgångspunkten i hela Kunskapsskolan, säger Linda Noaksson.

Läs mer om Kunskapsskolans arbetssätt här.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.