Ansök
Om oss

Linda Noaksson

”Bra relationer mellan lärare och elever gynnar skolarbetet”

Redan som 29-åring fick hon sitt första rektorsuppdrag. I år gör hon sitt sjunde år som rektor på Kunskapsskolan Jönköping.
- Jag älskar mitt jobb och känner mig privilegierad, som får vara en del i unga människors utveckling, säger Linda Noaksson.

Hon tycker att en bra skola är en plats där eleverna känner sig sedda och trygga. Men fokus på studiero är också viktigt, för att rätt kunskaper ska kunna omsättas.

- Det behöver inte vara helt tyst i ett klassrum, men eleverna ska känna att de kan koncentrera sig, arbeta på och fokusera, säger Kunskapsskolan Jönköpings rektor Linda Noaksson.

Hon menar också att undervisning ska bedrivas på ett sådant sätt att alla elevers behov blir tillgodosedda oavsett målsättning.

- Ingen person är den andra lik och den elevsynen är utgångspunkten i hela Kunskapsskolans pedagogik.

I grunden är Linda Noaksson gymnasielärare i samhällsvetenskap och historia. Att hon skulle bli rektor var inget hon hade i tankarna när hon pluggade på lärarhögskolan.

- Jag ville bli lärare, men gillar att utmanas och utvecklas. Samtidigt har jag alltid gillat ledarskap, något jag fick testa redan när jag var elitdomare i fotboll. Jag tror att en verksamhet mår bra av både tydlighet och inre och yttre struktur. Det försöker jag att skapa på min egen skola, säger hon.

Vad ger jobbet dig?
- Jag älskar mitt jobb och känner mig privilegierad som får vara en del i unga människors utveckling, se till att de har bra lärare och att lärarna i sin tur får förutsättningar för att lära ut på ett bra sätt. Min största drivkraft är att vara med och skapa en skola där eleverna trivs och känner sig trygga, samtidigt som de får bra ämneskunskaper, säger Linda Noaksson.

”Det gynnar elevens utveckling”

Hon menar att Kunskapsskolans arbetssätt och elevsyn går väl i linje med en sådan skola.

- Vi utgår från individen i centrum när vi planerar och strukturerar och har fokus på relationer. Bra relationer mellan lärare och elever gynnar elevens utveckling, det är min erfarenhet. Och de här relationerna skapas bland annat genom de personliga handledningssamtal, som finns på schemat varje vecka. Under den får eleverna hjälp att sätta mål, planera och strukturera skolarbetet. Det ger en unik och nära relation till oss vuxna. Vi finns som ett stöd och en kompass för dem. Jag skulle därför säga att det är en stor del i att det går så bra för våra elever, säger Linda Noaksson.

Läs mer om Kunskapsskolans arbetssätt här.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.