Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • NO-läraren: ”Den personliga handledningen är helt avgörande för många elever”

Mona Brådfors, lärare på Kunskapsskolan i Krokslätt.

NO-läraren: ”Den personliga handledningen är helt avgörande för många elever”

Hon har arbetat som lärare i 17 år och drivs av att forma framtidens vuxna. Idag jobbar Mona Brådfors på Kunskapsskolan i Krokslätt och tycker att de personliga handledningssamtalen ger eleverna fantastiska möjligheter.
– Vi bekräftar, peppar och ser varje elev, vilket skapar både mening, trygghet och goda relationer, säger hon.

För Mona Brådfors kändes det naturligt att börja arbeta inom skolvärlden. Som barn såg hon upp till sina lärare, och redan som tioåring visste hon att hon själv ville bli lärare en dag.

– Jag ville göra skillnad. När du arbetar med barn och utbildning formar du framtidens vuxna, och blir därmed en del av något större. Kunskap och utbildning är språngbrädan mot ett demokratiskt och jämställt samhälle, där pojkar och flickor ska få samma möjligheter att forma sina egna liv, säger Mona.

I dag har hon arbetat inom skolan i 17 år, och är legitimerad lärare i biologi, fysik, kemi, teknik, samhällskunskap, historia, religion, geografi och matematik. Förutom grundskollärare är hon även förskollärare, sfi-lärare och fritidspedagog.

På Kunskapsskolan Krokslätt har Mona arbetat sedan 2017. Det här läsåret undervisar hon årskurs 4–6 i NO. Hon berättar att hon aldrig har ångrat sitt yrkesval.

– Nej, tvärtom! Läraryrket berikar mig som person och jag lär mig nya saker varje dag. Att vara lärare är att ständigt vara i ett lärande själv, att utvecklas, säger Mona.

”Slutresultatet blir ofta högre än vad eleven trodde var möjligt”


Hon blev nyfiken på Kunskapsskolan när en tidigare chef påpekade att Mona arbetade efter Kunskapsskolans modell, men då på en annan skola. Hon fick frågan om att börja arbeta på Kunskapsskolan i stället, och på intervjun blev hon fascinerad av skolans pedagogik och arbetssätt.

– Både nyfikenheten och fascinationen har vuxit med tiden. När vi arbetar med att sätta mål som följs upp kontinuerligt, och på riktigt ser individen och hittar vägar för att just den ska nå sitt mål, blir slutresultatet ofta högre än vad eleven trodde var möjligt.

Alla elever som går på Kunskapsskolan har ett personligt handledningssamtal inplanerat på schemat varje vecka. Hur funkar de personliga handledningssamtalen?
– På Kunskapsskolan träffar vi varje elev enskilt en gång i veckan för ett coachande samtal. Det ger bra möjligheter. Vi sätter och följer upp mål, pratar strategier, ställer öppna frågor och utformar varje samtal efter var eleven befinner sig. Varje elevs unika behov kan tillgodoses under handledarsamtalet vilket är helt avgörande för många elever. Vi bekräftar, peppar och ser varje elev, vilket skapar både mening, trygghet och goda relationer.

Eleverna utvecklar viktiga förmågor inför framtiden

De viktigaste egenskaperna en lärare bör ha är lojalitet och empati, menar Mona. Även övertygelsen om allas lika värde, samt en förståelse och ödmjukhet för människors olika livsöden är viktigt.

– Du behöver ha förmågan att skapa rutiner och struktur, samt vara konsekvent och aktivt närvarande varje sekund. Och ge av dig själv. Det får du tillbaka tusenfalt av eleverna. Den dynamiken ger mig energi, kraft och glädje att vilja fortsätta år ut och år in, berättar hon.

Kunskapsskolan arbetar med så kallade framtidsförmågor som en del av sin pedagogiska modell. Eleverna får verktyg att utveckla olika förmågor som är viktiga inför framtiden – som att samarbeta, leva digitalt, vara innovativ, lära att lära, visa handlingskraft och agera globalt.

– ­­Framtidsförmågorna, samt att vi erbjuder en personligt utformad utbildning, är det bästa med Kunskapsskolan. Vi har en tydlig organisation och en genomarbetad kvalitetsplan som följs upp under året. Att det finns gemensamma riktlinjer som följer vår likabehandlingsplan gör oss till en bra skola, där alla kan få vara sitt bästa jag, säger Mona.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.