Ansök
Om oss

Caroline Bergström, rektor på Kunskapsskolan i Katrineholm.

Rektorn Caroline: “Hos oss blir varje elev sedd på riktigt”

Den personliga handledningen utmärker Kunskapsskolan på ett positivt sätt, tycker Caroline Bergström, rektor på Kunskapsskolan i Katrineholm.
– Vårt upplägg är unikt och bidrar till att barnen utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Här är eleven alltid i fokus, säger hon.

Caroline Bergström har arbetat inom skolans värld sedan 2004. Hon är lärare i svenska och historia och har undervisat både i grundskolan och gymnasiet. På Kunskapsskolan i Katrineholm har hon varit med sedan starten 2012.

– När jag såg att Kunskapsskolan skulle starta en ny skola ville jag vara med. Jag fastnade specifikt för den individuellt utformade undervisningen, med eleven i centrum, berättar hon.

De första åren på Kunskapsskolan Katrineholm var intensiva och de anställda kom varandra nära väldigt snabbt. I dag ligger skolan Caroline varmt om hjärtat. När hon fick möjlighet att bli rektor för tre år sedan kändes det självklart att anta utmaningen.

– Som rektor är det viktigt att alltid se till elevernas perspektiv. Det är för eleverna vi finns och verkar. Innan nya beslut fattas är det viktigt att alltid fråga sig “hur gynnar det här eleven?”. När både jag som rektor och medarbetarna är med på tåget och hela tiden utgår från eleven, gynnar det alla parter.

“Vårt upplägg med personlig handledning är unikt”


Det bästa med Kunskapsskolan är enligt Caroline den personliga handledningen, som genomsyrar hela skolans arbetssätt. Varje elev har ett individuellt handledningssamtal med en lärare inlagt på schemat en gång i veckan. Under samtalet går man tillsammans igenom elevens skolsituation och diskuterar arbetsmål och strategier.

Förutom de personliga handledningssamtalen samlas eleverna i sin basgrupp tillsammans med läraren varje morgon för att prata om hur skoldagen kommer att se ut. Sedan samlas man igen i slutet av dagen för att stämma av hur det har gått för var och en av eleverna.

– Den personliga handledningen utmärker oss på ett positivt sätt jämfört med traditionella skolor. Vårt upplägg är unikt och säkerställer att varje elev blir sedd kontinuerligt, och bidrar samtidigt både till elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Ofta får eleverna en nära relation till läraren som är deras handledare, berättar Caroline.

Vad är det bästa med att vara elev på Kunskapsskolan, tror du?
– Att läraren ser hela din skolsituation. Handledaren finns där som ett personligt stöd och följer regelbundet upp dina målsättningar och studiestrategier, samt uppmuntrar dig till att nå längre än vad du trodde var möjligt. Hos oss får varje elev möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och hjälp att forma sin egen skolgång och sina egna mål.

Vad är det bästa med att vara rektor på Kunskapsskolan?
– Att jag utvecklas och lär mig nytt varje dag. Det uppstår nya situationer och händelser dagligen, vilket ger mig lärdomar och erfarenheter som får mig att utvecklas i min yrkesroll. Att arbeta som rektor inom Kunskapsskolan innebär att det finns ett stort utbyte mellan skolorna och de andra rektorerna, då vi alla arbetar efter samma pedagogiska idé. Det är en styrka. Rollen som rektor innebär att arbeta både med organisationen som stort, men även med och för varje enskild elev. Det är en häftig känsla att få vara med och göra skillnad.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.