Ansök
Om oss

Martin Norin, rektor på Kunskapsskolan i Tumba.

“Den trygga stämningen på skolan ger eleverna möjlighet att prestera bra”

Rektorn Martin Norin tycker att den personliga handledningen är en av Kunskapsskolans stora styrkor.
– Läraren har möjlighet att fånga upp och se varje elev, det finns ingen risk att någon hamnar mellan stolarna, säger han.

Martin Norin har arbetat inom Kunskapsskolan sedan 2004. Först som SO-lärare, och senare som biträdande rektor på ett par olika skolor. Sedan 2017 är han rektor på Kunskapsskolan Tumba.

Som gammal fotbollstränare fastnade han för Kunskapsskolans pedagogik, och framför allt den personlig handledningen, som till viss del liknade coachingen han jobbat med inom fotbollen.

– Jag har alltid trivts här. Kunskapsskolans arbetssätt ger möjlighet att jobba med mjuka värden på ett sätt som ger goda studieresultat. Skolan är en så viktig plats, och alla barn förtjänar en bra skola och utbildning. Det vill jag vara med och arbeta för, säger Martin.

Han tycker att läraryrket är väldigt värdefullt, och betonar att en lärare måste vara kunnig inom sitt ämne, men samtidigt trivas i rollen att leda eleverna framåt och bidra till deras personliga utveckling.

– Båda delarna är enormt viktiga. Eleverna tillbringar så mycket i tid i skolan, och det är lärarna som möter dem varje dag och ser till att de utmanas, trivs och är trygga, säger Martin.

“Läraren blir en trygg person som eleven får en nära relation till”


På Kunskapsskolan har varje elev ett individuellt handledningssamtal med en lärare inlagt på schemat en gång i veckan. Under samtalet går de tillsammans igenom elevens skolsituation och diskuterar arbetsmål och strategier.

Martin berättar att samtalen är väldigt uppstyrda. Nya elever får stor hjälp med att lära sig planera, strukturera och sätta mål för sitt skolarbete. I takt med att eleverna blir mer självgående övergår handledningen till mer coachande samtal, utifrån varje individs behov.

– De personliga handledningssamtalen är en av våra stora styrkor. Här har läraren möjlighet att fånga upp och se varje elev, det finns ingen risk att någon hamnar mellan stolarna. Läraren blir en trygg person som eleven får en nära relation till, och kan vända sig till med allt som rör skolan.

Vad är det bästa med att vara elev på Kunskapsskolan, tror du?
– Framför allt får du en möjlighet att bli sedd och bemött utifrån den du är. Våra lärare tycker att både ämneskunskaper och relationer är viktiga, och du får hjälp att lära dig arbeta självständigt, planera och sätta upp mål för dig själv. När våra elever kommer till gymnasiet upplever de ofta att de har ett försprång jämfört med andra elever eftersom de har fått träna på att ta eget ansvar.

Vad är du mest stolt över med Kunskapsskolan Tumba?
– Det är roligt att se att vår skola utvecklas och växer. Vi har många väldigt engagerade och kompetenta pedagoger som byggt upp en fin, trygg stämning på skolan. Det gör att eleverna presterar bra och får goda studieresultat, samt att eleverna är nöjda med sina lärare. Det är jag stolt över att bidra till. Jag vill också lyfta fram våra fina lokaler, och att vi har en bra skolmiljö för barnen både inne och utomhus.

Berätta lite om er nya utemiljö?
– Vi har nyligen gjort om på skolgården, och de äldre barnen har nu bland annat en fin fotbollsplan med konstgräs och basketkorgar. På innergården där eleverna i årskurs 4-5 går finns en ny gunga, en studsmatta, två pingisbord, en basketkorg och en yta med konstgräs. Eleverna uppskattar gården väldigt mycket, och leker där på ett helt annat sätt nu efter att vi gjort om.


De äldre barnen har bland annat en fotbollsplan med konstgräs, som de uppskattar mycket.

På innergården där eleverna i årskurs 4-5 går finns bland annat en ny gunga, en studsmatta och en yta med konstgräs.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.