Ansök
Om oss

Guldäpplet är ett pris som delas ut till lärare som utmärkt sig inom digital undervisning.

Fyra lärare från Kunskapsskolan nominerade till lärarpriset Guldäpplet

Inte mindre än fyra lärare från Kunskapsskolan har nominerats till det prestigefyllda priset för digital undervisning, Guldäpplet.
– Vi är förstås jätteglada att två lärare från vår skola är nominerade, det visar att vi ligger i framkant digitalt, säger Camilla Conradzon, rektor på Kunskapsskolan Tyresö.

Guldäpplet är en utmärkelse som delas ut till lärare som utvecklat sin undervisning med hjälp av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Skolorna får själva nominera medarbetare som har gjort viktiga insatser under året. Lärarna som nomineras ska ha lyft sina elever och bidragit till kollegornas kompetensutveckling genom att dela med sig av sina idéer och erfarenheter.

Guldäpplet har delats ut sedan 2002, och firar i år 20-årsjubileum. När listan över årets cirka 100 nominerade släpptes i veckan, fanns inte mindre än fyra lärare från Kunskapsskolan med på listan:

• Marie Jakobsson, lärare i svenska och SO samt arbetslagsledare för årskurs 4–6, Kunskapsskolan Lund.

Arbetar ständigt med digitala verktyg för att främja elevernas lärande. Hon hittar vägar och verktyg för att hitta metoder för den enskilde eleven, hon ser varje elev och ger de digitala stöd som passar just den eleven. Som arbetslagsledare bidrar hon också till att samtliga kollegor är uppdaterade och ständigt strävar efter pedagogisk utveckling.”

• Moa Mårtensson, speciallärare, Kunskapsskolan Nacka

“Använder digitalt stöd i hela sin undervisning för att underlätta elevernas lärande och skapa struktur. Allt undervisningsmaterial inklusive mål, uppgifter, texter och bedömning är digitalt. I sin roll som förstelärare är hon drivande i hela skolans pedagogiska utvecklingsarbete och hon delar gärna med sig av sina egna erfarenheter och stöttar andra lärare och elevresurser.”

• Alexander Bergström, lärare i musik samt IKT-ansvarig, Kunskapsskolan Tyresö

“Har implementerat digitala verktyg i undervisningen för både lärare och elever. Han driver pedagogisk utveckling med egna elever, är aktiv i det kollegiala samarbetet både inom och utanför den egna skolan och är ledare för en utvecklingsgrupp inom Kunskapsskolans koncern som uppdaterar och förbättrar digitala läromedel.”

• Nils Legge, lärare i engelska, svenska som andraspråk samt IKT-ansvarig, Kunskapsskolan Tyresö

“Stöttar kollegiet på skolan i hur de kan använda sig av digitala verktyg i sin undervisning. Nils har anordnat regelbundna fortbildningsträffar där kollegor kunnat få tips, råd och peppning till att prova nya metoder och verktyg. När det varit svårt att få till dessa träffar i pandemitider har Nils skickat ut inspelade videos eller haft digitala möten med samma syfte för såväl kollegor som elever och föräldrar.”

"Visar att vi ligger i framkant digitalt"


– Vi är förstås jätteglada att två lärare från vår skola är nominerade, det visar att vi ligger i framkant digitalt. Våra lärare är otroligt duktiga på digital undervisning. Under året som gått har alla utvecklat en väldigt god IKT-kompetens, säger Camilla Conradzon, rektor på Kunskapsskolan Tyresö.

Nils Legge, en av de nominderade lärarna, tror att digital undervisning kommer att bli vanligare framöver.

– Jag tror att det kommer bli mer vedertaget att saker kan ske på distans. Det gör att eleverna inte missar något även om de är borta, och vi som lärare kan nå ut lättare med information. Jag tror även att vi kommer hitta bättre och mer smidiga kanaler för kommunikation, undervisning och återkoppling, som vi också kommer använda oss mer av, säger han.

I slutet av september utses årets finalister. Den 28 oktober firas Guldäpplets dag med prisutdelning.

Nu håller vi tummarna för våra fyra nominerade lärare!


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.