Ansök
Om oss

Thomas Moberg är rektor på Kunskapsskolan i Gävle.

Rektorn Thomas: “Den personliga handledningen är en stor framgångsfaktor”

Han menar att skolans koncept med personlig handledning ger eleverna delaktighet i sin egen utbildning, och en chans att påverka skolarbetet.
– Våra elever blir sedda och lyssnade på. De nära relationerna till vuxna gör att de blir trygga i sig själva, och de får med sig strategier för fortsatt lärande, säger Kunskapsskolan Gävles rektor Thomas Moberg.

Thomas Moberg, rektor på Kunskapsskolan, har sitt kontor i en glasbur mitt i skolbyggnaden. Där är han tillgänglig för de elever, lärare och föräldrar som vill träffa honom.

– Eleverna kommer in till mig varje dag. Vissa vill prata om skolarbete eller ta upp saker de vill förändra, medan andra bara vill komma förbi och prata hockey. Jag älskar att vara tillgänglig och gillar konceptet med att vi vuxna hela tiden är ute och rör oss bland eleverna. Det skapar en trygghet på skolan, berättar Thomas.

I grunden är han lärare i svenska, SO och idrott. Efter sin lärarexamen arbetade Thomas som lärare med inriktning mot barn med särskilda behov i nästan tio år, innan han bytte yrkesbana och blev barnutredare hos polisen. Men efter några år längtade han tillbaka till skolan.

– När jag sökte mig tillbaka ville jag arbeta med ledarskap. Kunskapsskolan sökte en rektor, och efter en intervju fastnade jag för deras arbetssätt. Jag kände att det är så här jag vill bedriva en skola, säger Thomas.

Nu har han varit rektor på Kunskapsskolan Gävle i åtta år.

– Jag kom in med nya ögon och ett öppet sinne. Jag känner mig inte fullärd än – att vara rektor är en utmaning, i positiv bemärkelse, hela tiden. Jag har aldrig ångrat mitt val.

“Viktigt att lärarna är tillgängliga för alla elever”


Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare för att få hjälp med att planera och prioritera skolarbetet.

Enligt Thomas gör den personliga handledningen eleverna delaktiga i sin egen utbildning. Eftersom varje elev blir sedd och lyssnad på varje vecka får de chans att vara med och påverka skolarbetet.

– Den personliga handledningen är en stor framgångsfaktor hos oss. Jag skulle säga att den är A och O för all typ av undervisning. Den är också en viktig del i skolans trygghetsarbete eftersom samtalen skapar en så bra relation mellan elev och lärare, de kan prata om både skolarbetet och hur eleven mår.

Thomas berättar vidare att skolan arbetar mycket för att varje elev ska bli sedd. Förutom de personliga handledningssamtalen är lärarnas agerande under lektionerna en viktig del.

– Det handlar om att vara tillgänglig för alla elever under samlingarna i klassrummet, samt att läraren arbetar uppsökande och exempelvis ställer öppna frågor istället för ja- och nej-frågor. Få elever svarar nej om man frågar om de förstått en uppgift, så det gäller att våga vara professionell och öppna upp ett samtal, berättar Thomas.

Vad ger Kunskapsskolan eleverna?
– En positiv skolgång där de känner sig trygga och blir sedda. De nära relationerna till vuxna gör att de blir trygga i vilka de är som personer och får med sig strategier för fortsatt lärande. Gamla elever hör ofta av sig och berättar om positiva minnen från sin skolgång, och många elevers yngre syskon börjar här. Det ser vi som ett fantastiskt betyg.

Vad ger jobbet dig?
– Att få leda och vara en del i elever och medarbetares utveckling är det bästa med att vara rektor. Jag gillar mötet med människor och trivs med att vara en del av verksamheten. När jag vill samla kraft går jag ut och pratar med eleverna.

Vad kännetecknar en bra skola, tycker du?
– Hög delaktighet bland elever och personal. Struktur och en professionell ledning är en självklarhet, men även glädje är viktigt för att nå framgång. När medarbetarna trivs och mår bra spiller det ner i organisationen. Det bästa med Kunskapsskolan är vårt driv, att hela organisationen ständigt vill utvecklas framåt. Vi stannar inte upp och är nöjda utan vill alltid bli lite bättre.

Hur jobbar ni för att få ett bra studieklimat på skolan?
– Vi pratar mycket med eleverna om att alla är en del av skolans studiefokus. De flesta lär sig bäst i en lugn miljö och det är viktigt att ge studiero till andra, även om man själv är klar med en uppgift. Vi arbetar även med strategier för att hjälpa eleverna förstå vilket inlärningssätt som passar just dem. Vissa lär sig bäst under ett samtal med en kamrat, medan andra vill ha texten uppläst. En del vill ha knäpptyst omkring sig och andra vill ha musik i hörlurar. Vår skola står för en individuellt anpassad utbildning, men det måste förstås ske i samklang med övriga elever. Alla måste följa skolans regler och arbetssätt, men inom det finns mycket frihet för bästa möjliga inlärning.

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.