Ansök
Om oss

Forskaren Fredrik Zimmerman och journalisten Emma Leijnse. Fotograf: Lars Dareberg (Bilden på Emma Leijnse)

Webbinarium med Fredrik Zimmerman: ”Så ska fler pojkar lyckas i skolan”

Varför presterar pojkar som grupp sämre än flickor i skolan, och vad kan vi göra åt det? Den 24 mars hålls ett webbinarium i ämnet. Medverkar gör bland andra forskaren och universitetslektorn Fredrik Zimmerman och journalisten och författaren Emma Leijnse. Läs hur du gör för att anmäla dig.

Betygsklyftan mellan flickor och pojkar ökar och mer än var femte pojke går ut skolan utan fullständiga betyg. Men varför ser det ut som det gör och vad kan vi göra åt situationen? Universitetslektorn Fredrik Zimmerman har forskat på ämnet och ägnat flera år åt att öka kunskaperna i frågan.

Den 24 mars deltar han i webbinariet ”Från anti-pluggkultur till studienorm - ett samtal om hur vi höjer pojkars studieresultat”, där han introducerar i ämnet. Därefter följer ett samtal utifrån skolors erfarenheter om hur man bryter en så kallad anti-pluggkultur och skapar en studienorm.

– Att en så stor del av eleverna i svensk skola idag presterar sämre är ett demokratiproblem som ger följdeffekter. Därför är det viktigt att visa positiva exempel på hur vi kan förändra situationen till det bättre. Men förslagen måste gynna både flickors och pojkars skolvardag, säger Fredrik Zimmerman.

Även journalist och författare Emma Leijnse deltar i webbineriet. 2017 utkom hon med reportageboken ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”, om vad som händer när pojkar och unga män inte klarar sig igenom grundskolan, samtidigt som kvinnorna tar över universiteten.

Att delta i webbinariet är kostnadsfritt.

Datum och tid: Webbinariet äger rum den 24 mars klockan 14-15.

För att delta i webbirariet
Här anmälar du dig.

Medverkande:

  • Mikaela Valtersson, Kunskapsskolan, moderator
  • Fredrik Zimmerman, fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås, som har forskat inom ämnet.
  • Emma Leijnse, journalist och författare. Utkom 2017 med reportageboken ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”, om vad som händer när pojkar och unga män inte klarar sig igenom grundskolan, samtidigt som kvinnorna tar över universiteten.
  • Monika Miheller, rektor på Linnéskolan i Malmö, som har börjat arbeta med de här frågorna lokalt på skolan.
  • Markus Brunfelt, biträdande grundskolechef Kunskapsskolan, har många år arbetat metodiskt för att bygga en studiekultur som även gynnar pojkarnas lärande.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.