Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Föräldern Åsa: “Vi fastnade för att undervisningen anpassas utifrån varje elev”

Åsa Strand har en dotter som går i nian på Kunskapsskolan Nacka.

Föräldern Åsa: “Vi fastnade för att undervisningen anpassas utifrån varje elev”

Åsa Strand och hennes dotter fastnade för Kunskapsskolans arbetssätt när de besökte skolan under ett öppet hus.
– Eleverna är hela tiden med i sin utveckling och får växa i sin egen takt med stöd från lärarna. Min dotter är jättenöjd. Hon trivs med vännerna, lärarna och själva arbetssättet, säger hon.

Åsa Strand fick upp ögonen för Kunskapsskolan när hennes dotter gick på mellanstadiet i en annan skola.

– Vi gick på öppet hus där vi fick vara med under en skoldag, träffa elever och lärare och se hur de jobbade i olika ämnen. Det gav oss en bra inblick i hur arbetssättet fungerade och vi fastnade för att undervisningen individanpassas utifrån varje elev, berättar hon.

Dottern började på Kunskapsskolan Nacka i årskurs 6, och går i dag i nian.

– Vi är jättenöjda. Det vi uppskattar mest är de personliga handledningssamtalen som eleverna har individuellt med sin handledare varje vecka. Där får de stöd, pratar igenom hur det går i de olika ämnena och planerar tillsammans hur studierna ska läggas upp. Utöver det går handledaren igenom sociala aspekter, som hur eleven trivs och mår. Det är väldigt värdefullt, menar Åsa.

Hon berättar att även hon som förälder lärt känna dotterns handledare bra under åren på Kunskapsskolan.

– Vi föräldrar är med på utvecklingssamtal, men får också återkopplingar under terminen om hur vår dotter ligger till i de olika ämnena. Jag känner mig delaktig, och man kan alltid vända sig till den personliga handledaren om man undrar något.

“Allt är väldigt genomtänkt”


Åsa berättar att eleverna genom skolans arbetssätt lär sig att planera och ta ansvar över sitt skolarbete. Hon upplever att eleverna hela tiden är med och påverkar sin egen utveckling och får växa i sin takt med stöd från lärarna.

– Allt är väldigt genomtänkt. Eleverna förväntas inte bara jobba på själva utan har hela tiden stöd från lärarna, som verkligen är professionella. Det märks att de har koll på var varje elev befinner sig och därför kan möta alla på rätt nivå, för att ge både stöd och stimulans.

Hon tror att eleverna blir mer motiverade när de själva får vara delaktiga i sin utbildning, och att motivationen leder till både god studiero och en trygg och lugn stämning på skolan.

– Man känner av den lugna och trevliga atmosfären direkt när man besöker skolan. De som går där är trygga med varandra, även mellan årskurserna, samt med sina lärare. Alla vet vad de ska göra, och det skapar trivsel på skolan.

Åsa uppskattar också att skolans rektorer är närvarande både bland eleverna på skolan och under föräldramöten.

– Både vi föräldrar och vår dotter kan kontakta dem direkt, och det märks att de har koll på vilka eleverna på skolan är. Det bidrar till känslan av gemenskap, säger hon, och avslutar:

– Min dotter är jättenöjd med att hon valde Kunskapsskolan. Hon trivs med både vänner och lärare, samt att hon har möjlighet att jobba utifrån sin egen takt och nivå.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.