Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Föräldern om Kunskapsskolans arbetssätt: “Handledaren har otroligt bra koll på sina elever”

Lina Cederholm är inne på sitt sjunde år som vårdnadshavare på Kunskapsskolan.

Föräldern om Kunskapsskolans arbetssätt: “Handledaren har otroligt bra koll på sina elever”

Lina Cederholm tycker att dotterns skola har ett bra pedagogiskt tänk, och uppskattar framför allt de personliga handledningssamtalen som eleverna har varje vecka.
– Barnen får ett naturligt tillfälle att prata med sin handledare om både skolarbetet och om hur de mår, säger hon.

Lina Cederholm är förälder till en dotter som går i nian på Kunskapsskolan. Även Linas äldsta dotter, som nu går på gymnasiet, gick på skolan förut.

– Nu är jag inne på mitt sjunde år som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Innan äldsta dottern började hade vi fått ett bra intryck av skolan. Vi fastnade för att eleverna själva fick vara med och forma sin skoldag utifrån sin förmåga och kunskapsutveckling, berättar Lina.

Inför att äldsta dottern skulle börja årskurs sex var familjen på öppet hus på Kunskapsskolan, och dottern ville gärna börja. Hon trivdes sedan bra, och därför ville även hennes lillasyster ställa sig i kö. Hon började på Kunskapsskolan i årskurs sju.

– Jag tycker att skolan har ett bra pedagogiskt tänk. Barnen får vara med och ta ansvar, samt lära sig på vilket sätt just de lär sig bäst, säger Lina.

“Min dotters handledare är bara ett mejl bort”


Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare, för att få hjälp med att prioritera skolarbetet. Tillsammans med handledaren får eleven träna på att planera sina studier, och kan med tiden lära sig att ta mer ansvar.

– Jag tycker att de personliga handledningssamtalen är fantastiska, handledaren har så bra koll på sina elever. Att barnen får ett naturligt tillfälle att prata med sin handledare om både skolarbete och välmående i övriga livet är också en viktig del, menar Lina.

Som förälder känner hon sig trygg i kontakten med dotterns handledare.

– Om mitt barn är på väg att inte nå kunskapskrav, missa inlämningsuppgifter eller liknande kontaktar handledaren oss vårdnadshavare i tid, så att vi tillsammans kan stötta vårt barn att komma på rätt köl igen. Min dotters handledare är bara ett mejl bort.

Vad har Kunskapsskolan gett ditt barn?
– Förmågan att lära sig olika former av studieteknik och att ta eget ansvar för sina studier. Hon har vuxit till en ansvarstagande ungdom och lärt sig hur man kan utveckla sina arbetsuppgifter genom att be om hjälp under arbetets gång.

Vad är det bästa med Kunskapsskolan tycker du?
– Möjligheten att individanpassa undervisningen, samt de personliga handledningssamtalen som gör att lärarna har otroligt bra koll på sina elever.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.