Ansök
Om oss
  • Kunskapsskolan
  • Aktuellt
  • Föräldern Ayan: “Det bästa med Kunskapsskolan är att jag har koll på mina barns skolarbete”

Ayan Abdulle, förälder till fyra barn som går på Kunskapsskolan Krokslätt.

Föräldern Ayan: “Det bästa med Kunskapsskolan är att jag har koll på mina barns skolarbete”

Hennes fyra barn går alla på Kunskapsskolan Krokslätt. Hon gillar skolans arbetssätt och att hon som förälder så enkelt kan hålla koll på att barnen når sina mål.
– När jag förstod hur lätt jag digitalt kunde följa deras arbete kände jag att “wow – det är precis så här jag alltid har velat ha det!”, säger Ayan Abdulle.

Ayan Abdulle har fyra barn som går på Kunskapsskolan Krokslätt i Göteborg. Här berättar hon om hur barnen trivs och vad hon som vårdnadshavare tycker om Kunskapsskolans arbetssätt.

Varför valde ni Kunskapsskolan?
– Vi var på ett informationsmöte och fick en bra känsla av skolan. Vi tyckte att lärarna och arbetssättet verkade bra. Särskilt fastnade vi för att man som förälder hela tiden kan följa barnens utveckling och ha koll på deras skoluppgifter digitalt via det verktyg som kallas Kunskapsporten, som alla vårdnadshavare kan logga in på.

Hur trivs ni med skolan i dag?
– Jättebra. Allting fungerar precis som det ska och jag känner att skolan har hundra procent koll på mina barn och deras skolarbete. Det är en trevlig stämning, alla hälsar och man känner sig alltid välkommen.

Vad har Kunskapsskolan gett dina barn?
– Alla fyra har utvecklats och når bättre resultat nu än på sin förra skola. Jag märker att de har blivit bättre på att planera och hålla koll på sina uppgifter. Där är den egna loggboken, som alla elever på Kunskapsskolan har, till stor hjälp. Genom den får de bra överblick över vad de ska göra under veckan.

Hur är kontakten mellan skolan och dig som förälder?
– Väldigt bra. När de äldsta barnen precis hade börjat och jag förstod hur jag kunde följa deras arbete via Kunskapsporten kände jag att “wow – det är precis så här jag alltid har velat ha det!”. På terminssamtalen sätter vi upp mål tillsammans med barnens lärare, och sedan har jag koll på uppgifterna barnen lämnar in och att de når sina mål. Alla barn är olika – vissa lämnar in alla uppgifter i tid medan andra behöver mer stöttning. Om något av mina barn skulle missa att lämna in en uppgift påminner läraren mitt barn och meddelar även mig. Det känns tryggt.

Kunskapsskolan Krokslätt erbjuder läxhjälp till eleverna. Hur fungerar det?
– På morgnarna har eleverna möjlighet att komma till skolan en timme tidigare för att få hjälp av lärarna med läxor eller om de hamnat efter i skolarbetet. Det är jättebra, speciellt om man som förälder inte har möjlighet att hjälpa barnen med uppgifterna.

Alla elever på Kunskapsskolan har en personlig handledare (lärare) som de träffar individuellt varje vecka för att få hjälp med att planera och följa upp skolarbetet.

Vad tycker du om de personliga handledningssamtalen?
– Den personliga handledaren har extra ansvar för sina elever. Jag är väldigt engagerad i mina barns skolgång och håller koll på hur de ligger till med skolarbetet, men även om jag inte hade gjort det hade jag känt mig trygg med att skolan hjälper eleverna med planeringen och följer upp att de når sina mål.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.