Ansök
Om oss

Professorerna Karim Hamza och Linda Fälth.

Kunskapsskolans vetenskapliga råd välkomnar två nya medlemmar

Professorerna Karim Hamza och Linda Fälth välkomnas in i Kunskapsskolans vetenskapliga råd.
- Vi ser verkligen fram emot detta. Det är värdefullt att arbeta med en föränderlig forskargrupp där perspektiven blir fler och fler, säger Sebastian Björnhammer på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning.

I maj 2019 bildades Kunskapsskolans vetenskapliga råd, som består av ett antal forskare inom utbildningsområdet. Syftet med rådet är att analysera och diskutera frågor och teman som Kunskapsskolan vill utveckla i verksamheten. 

- Det kan även handla om att med en kritisk blick pröva sådant som redan är bra. Vi ser det vetenskapliga rådet som Kunskapsskolans kritiska vänner och hela arbetet görs tillsammans med verksamhetens ledning och pedagogik- och utvecklingsavdelningen, säger Sebastian Björnhammer på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning, som ansvarar för arbetet med det vetenskapliga rådet.

Sedan starten har medlemslistan för vetenskapliga rådet förändrats utifrån vilka områden som varit i fokus i diskussionerna. Ambitionen är att medlemmarna deltar under en 2-årsperiod och nu får rådet återigen två nya tillskott - professorerna Karim Hamza och Linda Fälth. 

- Det känns så roligt att de har tackat ja. I och med Linda och Karim har vi haft tio medlemmar sedan starten. Vi är väldigt glada för att så många har velat vara med och bidra till vårt arbete med skolutveckling, säger Sebastian Björnhammer.

”Som skolan kan vi inte stå stilla”

Han menar att den här typen av samarbeten är mycket värdefulla för Kunskapsskolan. 

- Som skola kan vi inte stå still. Vi vill ständigt fortsätta att utvecklas precis som forskningen och samhället, säger Sebastian Björnhammer.

Karim Hamza är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han skriver om didaktik som lärares professionsvetenskap. Linda Fälth är professor vid Linnéuniversitetet och forskar om läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 

Båda två kommer att förstärka vårt vetenskapliga råd på ett mycket bra sätt. Karim har stor erfarenhet gällande gymnasiet och Linda gällande F-3 och fritidshem, säger Sebastian Björnhammer.  

Det vetenskapliga rådet består av:

 • Mona Holmqvist (Ordförande), LU  
 • Magnus Hultén, LiU 
 • Niclas Rönnström, SU
 • Karim Hamza, SU 
 • Linda Fälth, LnU 

Det vetenskapliga rådets medlemmar genom tiderna:

 • Anders Jönsson
 • Marcus Samuelsson
 • Petri Partanen
 • Anette Olin
 • Maria Andrée
 • Niclas Rönnström
 • Magnus Hultén
 • Mona Holmqvist
 • Karim Hamza
 • Linda Fälth

 

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.