Ansök
Om oss
Två elever sitter i ett klassrum med en varsin dator.

Nästan alla elever som går ut nian på Kunskapsskolan Krokslätt har gymnasiebehörighet.

På Kunskapsskolan Krokslätt blir fler elever behöriga till gymnasiet

På Kunskapsskolan Krokslätt i Göteborg nådde hela 94 procent av avgångseleverna gymnasiebehörighet. Snittet för kommunen var 82 procent.

– Vi har arbetat för att höja kvaliteten på undervisningen, och det har lett till stigande kunskapsresultat hos eleverna, säger Emil Dolk, rektor på Kunskapsskolan Krokslätt.

På Kunskapsskolan Krokslätt i Göteborg fick 94 procent av eleverna som slutade nian våren 2023 gymnasiebehörighet till yrkesprogrammen. Det kan jämföras med snittet i hela Göteborgs kommun, som var 82 procent, enligt statistik från Skolverket.

Emil Dolk, rektor på Kunskapsskolan Krokslätt, berättar att skolan de senaste åren har arbetat för att höja kvaliteten på undervisningen.

– Vårt arbete har resulterat i stigande kunskapsresultat för våra elever och att nästan alla våra niondeklassare blir behöriga till gymnasiet. Vi är väldigt stolta över det, säger han.

Hur har ni arbetat för att förbättra undervisningen?
– Vi har under en längre tid jobbat mycket med struktur i klassrummet och skapat en lektionsdesign som ska fungera så bra som möjligt för alla elever. De ska känna igen sig och inte behöva ha så lång startsträcka innan de kommer igång med sitt arbete. Alla medarbetare har också hjälpts åt med att få in ett tydligt ledarskap i klassrummet.

 

Emil Dolk, rektor på Kunskapsskolan Krokslätt.

Emil Dolk, rektor på Kunskapsskolan Krokslätt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.