Ansök
Om oss
Pennor

Elevhälsa på Kunskapsskolan

På var och en av Kunskapsskolans skolor finns ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever. Hos oss är elevhälsan central och ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete. Varje skola har ett kompetent elevhälsoteam som stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsan
Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Våra elevhälsoteam
Våra elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens. Information om varje skolas elevhälsoteam finns på respektive skolsida.

Våra lärare är både engagerade och närvarande

Läs mer här

Oscar, årskurs 7

”Jag tycker om de personliga handledningssamtalen som vi har varje vecka. Där får man hjälp och stöd och en nära relation med sin lärare.”

Emma, årskurs 7

”Under undervisningspasset workshop lär vi oss att ta ansvar och arbetar med det vi behöver. Vi träffar olika lärare och elever i flera årskurser. Det är jättebra.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.