Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej och varmt välkomna till ett nytt läsår!

Jag hoppas att ni haft en fin sommarledighet och hunnit ladda upp med ny energi inför ett nytt läsår! Vi medarbetare har varit tillbaka i några veckor för att förbereda och planera det nya läsåret. Nu ser vi fram emot att skolan åter fylls med alla elever! Mycket är sig likt, men några saker blir annorlunda i år då vi har ett helt nytt system för att hantera närvaro och bokning av workshop.

Bokningssystem för workshop - ett stöd för en personligt utformad utbildning
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Ny frånvaroanmälan - inloggning via BankID
Till workshopbokningssystemet har vi också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal där ni loggar in med BankID. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola 24 längre.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Om ni har några frågor eller funderingar inför skolstarten är ni välkomna att kontakta ert barns handledare. Återigen, välkomna till läsåret 2023/2024!

Med vänlig hälsning
Martin Norin
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.