Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Oktober 2023

Hej!

Nu har vi kommit precis halvvägs in i terminen och vi har haft en bra start på det nya läsåret, trots en del utmaningar med “barnsjukdomar” som de nya systemen med workshopbokning och närvaro förde med sig inledningsvis. Vi alla har vant oss mer och nu flyter det oftast på riktigt bra! Vi ser många fördelar med det nya systemet, bland annat upplever vi att studieron har blivit bättre under elevernas workshops.

Elevrådet har kommit igång och startat upp med möten och bildat utskott. Basgrupperna har också utsett sina representanter. Elevrådet har fått en liten budget att använda sig av till gemensamma elevaktiviteter eller särskilda önskemål kring inköp av till exempel rastmaterial. Frågor som lyfts och diskuterats rör bland annat utbudet i caféet, trivselregler, och tillgång till mobiltelefoner. Elevrådet sammanträder cirka en gång per månad.

Händelser i vår omvärld och i vårt närområde
Vi lever tyvärr i en tid som präglas av ökat våld och konflikter i både närområdet och omvärlden. Vi vuxna på skolan försöker “lyssna in” alla våra elever och uppmanar alltid till att prata med en vuxen som de känner förtroende för om det är något som inte känns bra.

Det kan uppstå en känsla av att inte orka ta in allt obehagligt som händer och en ovilja att följa nyhetsrapporteringen. Vi gör avvägningar kring det, då vi vet att saklig information kan bidra till lugn och trygghet. Vi vill också ge en bredare bild än de alternativa kanaler med olika typer av influencers som till exempel Tiktok erbjuder. Därmed sagt att vi kommer fortsätta med dialog, nyhetsbearbetning och genomföra olika aktiviteter kring aktuella värdegrundsfrågor på våra samlingar.

Idag har vi inga indikationer på att elever på vår skola är involverade i någon form av gängkriminalitet, även om våra elever så klart påverkas av allt som pågår i deras närområden på olika sätt. Vi har en bra samverkan med berörda myndigheter och har även bjudit in kommunens fältassistenter till närmare samarbete. Nedan kommer lite information från Länsstyrelsen och Polisen gällande just den gängrelaterade kriminaliteten.

Gängrelaterad kriminalitet- information från Länsstyrelsen och Polisen
Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet.

Ur de kriminellas synvinkel finns flera fördelar med att rekrytera unga. Ett barn kontrolleras inte av polisen på samma sätt som en vuxen. Ett barn kan heller inte dömas för brott. En ung person kan också vara lättare att påverka och utnyttja. Mer utförlig information finns här.

Varningssignaler
Var uppmärksam på om ditt barn

  • ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga
  • börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna
  • swishar pengar eller har mer egna pengar än förut
  • kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil
  • har nya värderingar

Saker som skyddar barn från kriminalitet

  • Aktiv fritid och trygga rutiner
  • Gå i skolan, med extra stöd om det behövs
  • Göra saker tillsammans med vuxna
  • Vuxna som säger ifrån och sätter tydliga gränser
  • Vuxna som frågar och lyssnar

Höstlov och läslov - tema “vänlighet”
Oavsett om det är serier, romaner, låttexter, barnböcker eller dikter så har läslovet ett syfte - att främja läsning och att engagera barn och unga i ett lustfyllt berättande och att hitta en ingång till läsningen. Varje år har läslovet ett tema, årets är "vänlighet" och bakom satsningen står Läsrörelsen. På skolan har det uppmärksammats på olika sätt med bland annat läsning, boktips och vänlighetsutmaning.

Under läslovet arrangeras flertalet aktiviteter av olika aktörer som bokhandlare och bibliotek och vi vill slå ett slag för Kulturhusets olika aktiviteter som de arrangerar på olika platser runt om i Stockholm. Mer om dessa kan ni läsa här.

Då kan man också passa på att besöka något av deras tre (!) förträffliga bibliotek, som alla har varsin målgrupp bland barn och unga.

Trevligt lov!
Martin, Rektor Kunskapsskolan Enskede
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.