Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Enskede

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej!

Vintern börjar så smått släppa sitt fasta grepp om oss och vi rör oss mot ljusare tider och vår, även om vi får räkna med ett antal klassiska bakslag - precis på samma sätt som det är med all utveckling och allt lärande. Utveckling är sällan linjär. Vi har nu nått fram till vårterminens första stopp - sportlovet - vilket betyder att en tredjedel av terminen redan är avklarad och det är dags att ladda om inför fortsättningen.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät 4 mars - 17 mars
På måndag den 4 mars så öppnar Kunskapsskolans årliga enkätundersökning för elever och föräldrar. Ni kommer att få ett mejl med en länk till den digitala enkäten. Om ni är vårdnadshavare för mer än ett barn på skolan så kommer ni att få mer än en länk. Om ni är två vårdnadshavare önskar vi att båda svarar.

Enkäten är öppen till och med söndagen den 17 mars och vi önskar er hjälp med att nå en hög svarsfrekvens. Det är viktigt för oss att höra era åsikter och era svar är ett viktigt underlag för skolans fortsatta kvalitetsarbete.

Var uppmärksam på att mejlet som går ut kan riskera att hamna i skräpposten hos en del. Om ni inte har fått mejl den sjätte eller sjunde mars så kontrollera skräpposten. Har ni inte fått det där så hör gärna av er!

Nationella prov
De nationella proven genomförs i både årskurs 6 och årskurs 9, först ut är proven i svenska. Det är bara i årskurs 9 vi genomför nationella prov i SO och NO. Vilket ämne det blir vet vi inte på förhand. I årskurs 9 genomförs även ett nationellt prov i moderna språk.

Det kan vara intressant att veta att de nationella proven i moderna språk inte är obligatoriska, men Kunskapsskolan i Sverige har valt att genomföra dem för att kvalitetssäkra utbildningen. Ni hittar alla datum för de nationella proven här. Skolan beviljar inte ledigheter för elever i årskurs 6 och 9 under de nationella proven

Sambedömning av de nationella proven
Kunskapsskolan Enskede sambedömer de nationella proven tillsammans med ämneslärare från fyra andra Kunskapsskolor för att säkerställa både likvärdig och rättssäker bedömning. De nationella proven är ett viktigt underlag i betygsättningen och ska väga tungt, men det är samtidigt ett underlag av flera.

Mitterminssamtal 15 mars - 28 mars
Under perioden 15 mars till 28 mars bjuder vi in vårdnadshavare till mitterminssamtal med avstämning mot terminsmålen. Samtalen äger rum på ert barns ph-tid.

Vinteridrottsdag 25 mars
Måndag 25 mars kramar vi ur det sista ur vintern och genomför vår vinteridrottsdag där eleverna väljer mellan olika vinteraktiviteter. Eleverna ska ha gjort sitt val senast 8 mars.

Med vänlig hälsning
Martin
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.