Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

September 2023

Varmt välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Fruängen!

Det finns inget bättre på en skola än när våra elever kommer tillbaka efter ett långt sommarlov. Jag och alla andra medarbetare har haft fina uppstartsdagar och är nu peppade på att få starta ett nytt år tillsammans med våra elever. I år kommer vi att ta ytterligare ett steg mot en skola som präglas av studiero samt trygghet för våra elever.

Nyheter kring vårt schema
Som vi tidigare har informerat om så har Kunskapsskolan tagit fram ett eget schemaprogram som ger oss möjligheter att integrera vårt arbetssätt med ett schema som fungerar för våra behov. Elevernas scheman är ihopkopplade med Kunskapsporten vilket ger eleverna möjlighet att koppla sina lärandemål till sina olika lektionspass. Utöver detta kan eleverna boka in vilket ämne de behöver arbeta med på sina workshop-pass. Eleverna får en bättre överblick över sina dagar samt vad de ska arbeta med.

Eftersom alla undervisningspass har samma starttid så har vi sett en markant förändring på skolan vad gäller arbetsron. Den rörelse som vi hade i huset på grund av att elever hade olika tider har försvunnit helt. När ett pass startar lägger sig ett lugn över hela huset, ett lugn som vi tidigare inte har upplevt. Det är en fröjd att se hur bra detta nya upplägg har blivit för våra elever.

Men som med alla nya system så har vi haft en hel del arbete med att få allt att fungera. Vi upptäcker en hel del barnsjukdomar och arbetar varje dag med att identifiera och åtgärda det som inte stämmer. Så fort vi har fått ordning på alla elevers scheman kommer vi att se över hur vi kan fördela olika stödinsatser samt tider för de elever som berörs. Våra elever har hanterat det nya schemaupplägget över förväntan, trots en del strul.

Skolans elevhälsoteam
Inför detta läsår har vi förstärkt vårt elevhälsoteam för att bättre kunna möta de behov vi har i verksamheten. Vårt team består av rektor och biträdande rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en socialpedagog. Utöver dessa roller har vi även en skolläkare som är på skolan några gånger per termin och en studie- och yrkesvägledare som är här på torsdagar.

Vår ambition är att verka för att våra elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att må bra och för att de ska ha rätt förutsättningar att lyckas med sina studier.

Information från skolan
För att ni ska kunna hålla er informerade om vad som pågår på skolan kommer ni att få ett veckobrev varje fredag från lärarna i arbetslaget. Det är viktigt att ni tar del av innehållet där så att ni vet om det är schemabrytande dagar, examinationer, utflykter eller annat som händer. Utöver detta kommer ni även att få information genom mina rektorsbrev som tar upp frågor som rör hela vår skola.

I år kommer vi att sammanställa all matnyttig information om skolan i ett informationshäfte så att ni inte behöver leta information i gamla veckobrev. I det häftet kommer ni att få kontaktuppgifter till medarbetare, kalendarium samt rutiner kring hur vi arbetar i frågor som är relevanta för att ha kännedom om. Detta häfte kommer inom kort.

Skolans trivselregler
Under första veckan har våra elever och lärare tillsammans gått igenom skolans trivselregler. Vi har nu sammanställt vilka goda beteenden vi kan förvänta oss av varandra för att vi ska ha en trygg och fungerande skolmiljö. Trivselreglerna kommer att finnas med i det informationshäfte som jag nämnde ovan .

Föräldramöten hösten 2023
Varje arbetslag kommer att kalla till ett föräldramöte i början av denna termin. På dessa möten kommer ni att få viktig information från era barns lärare och jag kommer att närvara för att berätta lite mer om hur jag ser på samarbetet mellan skola och hem för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Vi kommer även att gå igenom vårt nya schema samt hur frånvarorapportering går till. Jag ser fram emot, och förväntar mig, att se er på nästa föräldramöte.

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Fruängen

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.