Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Dejan Urukalo berättar om händelser på skolan.

Mars 2024

Rektorsbrev Kunskapsskolan Fruängen

Välkomna tillbaka till oss efter ett förhoppningsvis bra sportlov. Under lovet hade lärarna gemensamma arbetsdagar på skolan. En av dagarna använde vi till att tillsammans utvärdera och prata om de förändringar som har skett under läsåret samt vilka utmaningar vi möter i vardagen i vår skolverksamhet. Fokus i våra diskussioner ligger på att skapa en trygg och bra skola för våra elever.

Skolans hållbarhetsråd
På skolan har vi ett hållbarhetsråd som vår hem- och konsumentkunskapslärare Jessica driver tillsammans med en grupp engagerade elever. Hållbarhetsrådet har fått godkänt på sin plan för Grön Flagg, hurra! För att bli en fullt godkänd “Grön Flagg-skola” driver vi under läsåret tre olika projekt (basgruppstävlingen innan jul, förbättrad provkalender samt förbättra återvinningen på skolan). Innan sportlovet placerade hållbarhetsrådet ut tre återvinningskärl vid ingången, mitt emot HKK-salen. Där återvinner vi plast, kartong och pant (pet flaskor och burkar). Pengarna som kommer in från panten skänks till Barncancerfonden, som är den välgörenhetsorganisation som våra elever har röstat fram. Om återvinningen sköts på rätt sätt, det vill säga om vi lägger rätt saker på rätt plats och sköter den snyggt kommer skolan även att skänka ytterligare 1000 kr till skolans valda välgörenhetsorganisation. Hållbarhetsrådet tömmer stationen när det behövs, pantar flaskor och burkar samt för protokoll på insamlad pant.

Vårt schema med workshopbokning och frånvarosystem
Vårt nya schema med bokningssystem för eleverna i workshop har bidragit till ett lugn och en bättre arbetsro på skolan. Vi har dock haft en del utmaningar med att hitta bra lösningar för schemaändringar och schemabrytande aktiviteter så att eleverna inte får felaktig ogiltig frånvaro. Exempelvis så har det hänt att elever fått frånvaro i workshop när de har blivit dubbelbokade på grund av en schemaändring.

För oss är det viktigt att frånvaron stämmer överens med verkligheten eftersom våra elever har skolplikt. Vi uppskattar samarbetet med er vårdnadshavare kring eventuell frånvaro och vi vill att ni ska kunna lita på att den frånvaron som vi rapporterar är riktig. Vårdnadshavare får ett meddelande vid varje frånvaro som lärare rapporterar in, ni får också meddelande när vi plockar bort en frånvaro som blivit felaktig. Vi tackar för ert tålamod då vi har fått lära oss att hantera det nya systemet samtidigt som vi använder det. Schemaverktyget utvecklas också löpande med nya uppdateringar utifrån input från oss användare så att det ska bli ett så bra verktyg som möjligt för oss i vårt arbetssätt.

Våra basgruppssamlingar, komma i tid och lämna in mobilen
På Kunskapsskolan har vi möjligheten att starta upp skoldagen tillsammans. Alla skoldagar har eleverna två basgruppssamlingar, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. På basgruppssamlingen träffar eleverna sin handledare tillsammans med sin basgrupp. Syftet med basgruppssamlingen är att alla elever ska få förutsättningar till en bra start på dagen där de blir motiverade i sitt skolarbete genom att vara delaktiga i att planera sin skoldag.

På morgonsamlingen lämnar eleverna in sina mobiler, får veta om det har skett några förändringar för dagen, planerar sin skoldag utifrån sina veckomål och bokar in sig på workshop. På måndagar så gör eleverna sin veckoplanering och bokar in workshop för hela veckan utifrån sina veckomål. Det är också på basgrupssamlingar som vi arbetar med värderingsövningar för trygghet och trivsel samt diskuterar nyheter.

Det är viktigt för oss att eleverna kommer i tid och lämnar in sin mobil. Om en elev inte lämnar in sin mobil så kommer vårdnadshavare få ett mail där vi kollar av att mobilen ligger kvar hemma. Då mobilinsamlingen är en del i vårt arbete för att skapa trygghet och trivsel på skolan behöver vi ert stöd kring insamlingen som i sin helhet fungerar över förväntan, men vi har fortfarande situationer där våra lärare får lägga tid på att hamna i onödiga diskussioner med elever som inte vill lämna in sina mobiler.

Från och med denna vecka kommer alla handledare att skicka hem mail om en elev inte lämnar in sin mobil och vi ser gärna att ni pratar om det hemma. Vi har bestämt att vi inte lämnar ut mobilerna annat än vid hemgång så eleverna behöver ett fysiskt SL kort om de åker kommunalt till idrotten. Eleverna kan inte heller hämta ut bankkort under dagen om de lämnar in det i samband med mobilen.

Elevdatorn
Eleverna får under sin tid hos oss låna en skoldator med laddare. Vi hyr elevernas datorer från ett företag och när eleverna slutar hos oss i årskurs 9 så lämnar vi tillbaka datorerna. I årskurs 7 får eleverna låna en helt ny dator som de ansvarar för att ta hand om under 3 år. Audberto, vår IT-ansvariga på skolan reparerar elevdatorer för självkostnadspris, det vill säga vi tar inte ut någon avgift för arbetet utan det som vårdnadshavare får faktura på är halva beloppet för inköp av exempelvis ny datorskärm eller nytt tangentbord. Skolan står för den andra halvan av kostnaden. Elev och vårdnadshavare fyller i en skadeanmälan och utifrån den så avgör skolan huruvida eleven är ansvarig för skadan. Vid förlustanmälan av dator så räknar skolan ut datorns restvärde och skickar en faktura på det. Datorn är elevernas viktigaste redskap i undervisningen så därför är det viktigt att eleverna tar väl hand om den.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
I måndags startade Kunskapsskolans årliga elev- och föräldraenkät som pågår fram till 17 mars. Enkäten skickas ut för att undersöka hur skolan upplevs kvalitetsmässigt såväl som arbetsmiljömässigt. Resultatet används för att identifiera förbättringsområden i syfte att utveckla vår skola. Elever och vårdnadshavare har fått en individuell länk via mail. Hör av er till era barns handledare om det skulle vara så att ni inte har fått enkäten. Era svar är viktiga för oss och vi är tacksamma för att ni tar er tid att svara på enkäten.

Innan vi gick på jullov ordnade vårt Hållbarhetsråd en basgruppstävling som gick ut på att skapa en kampanj i hållbarhetens tecken. Eleverna visade på stort engagemang och det skapades filmer, dikter och goda förslag på hur vi kan bidra till en bättre framtid. Basgrupp 6.2 vann och fick gemensam fikastund samt varsin cafébiljett.

Skolan har nyligen öppnat ett instagramkonto där ni kan följa med i vad som händer i vår verksamhet. Börja gärna följa oss på kunskapsskolan.fruangen

Dejan Urukalo med medarbetare
Kunskapsskolan Fruängen

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.