Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

December 2023

Hej

Nu väntar en lång och härlig julledighet för alla elever och medarbetare. Vi har under terminen haft många spännande aktiviteter på skolan. Det är roligt att minnas tillbaka till augusti när vi var samlade på Heden och hade vår Olympiad. Eleverna har gjort fantastiska framsteg i sina skolarbeten vilket jag är mycket stolt över. Det har varit en positiv stämning på skolan med härlig energi under hela terminen!

Det har arbetats intensivt de sista veckorna för att göra klart det som har planerats, en eloge till alla elever och lärare som tillsammans arbetat ända in i slutet. Jag vill även passa på att tacka alla våra duktiga elever som gjorde luciafirandet och julavslutningen till en trevlig tillställning.

Nationella prov
Under vecka 46 påbörjades de muntliga delarna av de nationella proven i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Till våren är det dags för de skriftliga delarna av de nationella proven.

Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov. Se kalendariet för provdatum.

Vårterminen
Vårterminen 2024 startar den 9 januari. Tider för utvecklingssamtal skickas ut av handledarna.

Nu lämnar vi denna termin och ser fram emot våren!

Önskar Er en
God Jul och Gott nytt år.
Lidija Münchmeyer
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.