Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari

Hej

Välkomna tillbaka efter en lång ledighet. Jag hoppas att ni alla har haft möjligheten att njuta av ledigheten. Terminen har börjat bra, arbetet är i full gång och vi har en god stämning på skolan. Alla utvecklingssamtal är avklarade där eleverna satt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. Vårterminen är ett par veckor längre än höstterminen, men brukar alltid kännas mycket kortare och man hinner knappt blinka så är det sommaravslutning. Därför har vi verkligen uppmanat eleverna att ta tillvara på varje skoldag på bästa sätt.

Antagning till nästa läsår.
Vi kommer under nästa vecka påbörjat antagningen till nästa läsår och vi är väldigt glada över att det är så många elever som står i kö för att börja hos oss. Intresset är stort och vi är oerhört stolta över vår verksamhet och våra elever.

Höstterminsbetygen
Vi ser att våra elever har fortsatt mycket fina resultat. Det inger goda förhoppningar om att de kommer kunna nå mycket goda betygsresultat vid vårterminens slut. Våra elever i årskurs nio nådde ett fantastiskt fint resultat på sina höstterminsbetyg med ett genomsnittligt meritvärde på 277 poäng.

Nationella prov 2024
Eftersom nationella proven sedan 2018 har en särskild betydelse vid betyg kommer vi inte bevilja några ledigheter de dagar eleverna genomför proven.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Under våren genomför vi Kunskapsskolans stora elev- och föräldraenkät. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Ytterligare information om enkäten kommer i ett senare rektorsbrev.

Kalendarium
Kalendarium för vårterminen samt provdagar för nationella proven för årskurs 6 och 9, se hemsidan, kunskapsskolan.se/helsingborg

Nu kör vi!

Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.