Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

April 2024

Hej!

Tiden har gått otroligt fort och vi närmar oss sommarlovet med stormsteg. Nu är det inte mer än drygt nio veckor till skolavslutningen. Terminen har så här långt varit mycket bra där jag tillsammans med medarbetarna upplever att trivseln och studieron är mycket hög på skolan. Det är en fröjd att få arbeta på skolan tillsammans med medarbetarna och våra härliga elever.

Kunskapsskolans enkät
Jag vill börja med att tacka er som svarat på föräldraenkäten. Resultaten från elev - och föräldraenkäten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Enkäterna innehåller väldigt många frågor och nu kommer vi tillsammans på skolan att analysera våra enkätresultat. Dessa analyser ligger till grund för nästa års verksamhetsplan som jag kommer att återkomma med mer information om i ett senare rektorsbrev och då även berätta vilka våra förbättringsområden kommer att vara under nästa läsår.

Antagning till årskurs 6 och 7 höstterminen 2024
Vi är nu i slutfasen av antagningen av elever till höstens årskurs 6 och 7. Trycket på att få börja hos oss har varit stort. Det är väldigt roligt för oss på skolan att många vill börja hos oss. Vi är naturligtvis oerhört stolta över våra elever och verksamheten. Tänk på att sätta upp syskon i kön då de har förtur, annars finns det en risk att platsen erbjuds andra elever.

Betygsprognoser
Inför påsklovet gör vi en extra uppföljning av hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. I samband med påsklovet mejlar vi hem eventuella målvarningar. Ni kan alltid gå in i Eds för att följa era barns progression. Tänk på att ni loggar in i Eds med era barns inloggningsuppgifter. Titta även i deras loggböcker för att se vilka mål de har för veckan samt om de följer sin planering. Via föräldrainloggningen ser ni era barns loggböcker, Vardnadshavare.kunskapsskolan.se . Har ni funderingar kring målvarningen kan ni kontakta respektive ämneslärare.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför

skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling. Utbildningen för våra elever kommer ske under våren.

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att höra av sig !
Med vänliga hälsningar
Lidija Münchmeyer
Rektor
0733-137106

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.