Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Februari 2024

Hej!

Tiden går fort. Sportlovet har redan passerat och innan man vet ordet av så är påsklovet här. Så nu gäller det att fokusera, för just nu finns tiden och den ska vi tillsammans använda på allra bästa sätt.

Simundervisning
Simundervisningen pågår nu under vecka 8 och 9, och det är av yttersta vikt att eleverna deltar och visar sina färdigheter. För att uppnå minst betyget E i idrott och hälsa krävs godkända simkunskaper. Utöver att vara en del av läroplanen är simning också en viktig livskunskap som kan rädda liv. Jag uppmanar er därför att påminna era barn om vikten av att delta i simundervisningen och se till att de har badkläder och handduk med sig när det är dags för deras basgrupp att simma.

EDS, loggbok och PH-samtal
Jag vill uppmuntra er att tillsammans med era barn regelbundet logga in på Elevdokumentationssystemet (EDS) för att följa upp elevernas framsteg i de olika ämnena. Det är också viktigt att gå igenom loggboken med era barn för att se vilka uppgifter de har och när de ska vara klara. De personliga handledarsamtalen (PH-samtalen) är av stor betydelse då de hjälper till att strukturera upp studierna och minska stressen hos era barn. Samtalen, tillsammans med stödet från er föräldrar ger eleverna goda förutsättningar för att nå sina mål!

Kalendarium 22/23
Kalendariet med viktiga datum för läsåret ligger på vår hemsida. Där hittar du även datum för de nationella proven. Vi beviljar ej ledighet under de nationella proven.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Systemet stod färdigt till läsårsstarten 23/24 och alla medarbetare och elever har nu använt systemet under en termin. Implementeringen av bokningssystemet har gått bra och nu upplever vi att alla medarbetare och elever kan och vet hur bokningssystemet fungerar.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Vi har också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Nytt sätt att anmäla frånvaro sedan läsårsstarten 23/24
Under höstterminen implementerades ett nytt frånvarosystem på Kunskapsskolan. Tyvärr fungerade det sisådär under höstterminen. Men nu till vårterminsstarten 2024 ska systemet fungera och nu ska även frånvaron stämma.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Ni ska alltså inte längre frånvaroanmäla era barn via Skola24. Här finns en manual för hur ni går tillväga.

En annan förändring är att ni inte längre får sms om frånvaro. Nu kommer endast ett automatiskt mail till registrerade vårdnadshavares mail när eleven är frånvarande. Viktigt att du som vårdnadshavare ser till att rätt mailadress är registrerad på Kunskapsskolan Jönköping. Du kan enklast se detta i EDS. Om uppgifterna inte stämmer vänder du dig till ditt barns PH för korrigering av uppgifter.

Tillsammans fortsätter vi att stödja våra elever på deras utbildningsresa och tillsammans hjälper vi dem att nå sin fulla potential. Tack för ditt engagemang och samarbete!

Med vänlig hälsning,
Linda Noaksson
Rektor Kunskapsskolan Jönköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.