Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej föräldrar!

Nu är det alldeles strax dags för skolstart igen efter ett långt sommarlov för våra elever. Jag vill önska er varmt välkomna tillbaka och ett särskilt välkomnande till alla nya elever och föräldrar! Jag och medarbetarna ser mycket fram emot att träffa alla kunskapstörstande elever igen!

Skolstart för nya elever sker fredagen den 11 augusti klockan 10.00-12.00 och skolstart för samtliga elever sker måndagen den 14 augusti klockan 08.25. Första skolveckan går eleverna i skolan till lunch, som serveras alla dagar. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. Mer information kring skolstarten och den första veckan ges av ditt barns basgruppshandledare.

Biträdande rektor
Rekrytering av biträdande rektor är nu klar. Liselott Blennö började hos oss den 1 augusti. Liselott har gedigen erfarenhet av Kunskapsskolan då hon arbetat som förstelärare och arbetslagsledare på Kunskapsskolan Norrköping sedan 2008. Hon har dessutom haft uppdrag på vår centrala pedagogikavdelning där hon varit ansvarig för nätverket personlig handledning. Vi hälsar Liselott varmt välkommen till oss i Katrineholm!

Nya medarbetare
Vi har i år förmånen att träffa några nya medarbetare. Vi hälsar Chatarina Lindehoff (svenska), Lucie Barut (franska/spanska), Arash Farhadi (matematik), Liz Labra (bild, slöjd) och Anna Lindman (föräldravikariat idrott) varmt välkomna till oss på Kunskapsskolan Katrineholm!

Årets Lärare - utsedd av Lärargalan
Tiotusentals elever har tillsammans nominerat 2681 lärare till Lärargalan. Juryn har jobbat hårt för att utse vinnarna av Årets lärare i varje kommun runt om i Sverige, och det är med stor ära de vill meddela att vår lärare Caroline Arana kommer att motta priset inom Katrineholms kommun. Stort Grattis Caroline Arana för utmärkelsen!

Kommunikation
Jag kommer, precis som tidigare år, att skriva rektorsbrev och de kommer att skickas ut månadsvis. Ni kommer även att få veckovisa mail med information från basgrupphandledarna. Det är i första hand till basgrupphandledaren som du som vårdnadshavare vänder dig när du vill komma i kontakt med skolan gällande ditt barns studiesituation.

Prioriterade områden
Vi arbetar varje år med ett flertal prioriterade områden som är vårt fokus under läsåret. Dessa områden väljs ut av mig tillsammans med medarbetargruppen och är till för att utveckla verksamheten till att bli ännu bättre för både eleverna och medarbetarna. Under detta läsår kommer vi att fortsätta arbetet med det prioriterade området gällande vårt arbetssätt. Där vi kommer att fokusera på våra olika undervisningspass. Ett annat prioriterat område handlar om skolkultur. De flesta elever känner sig redan trygga och trivs bra, men detta arbete gör vi för att spetsa till oss inom detta fält så att alla platser på skolan upplevs som trygga och att skolans miljö ska genomsyras av ett studiefokus. Vi har ytterligare ett prioriterat område som inriktar sig på det elevhälsofrämjande arbetet. Där fokus kommer att ligga på lektionsstruktur/lektionsdesign för att skapa tydlighet och förutsägbarhet för alla våra elever. Detta prioriterade område kopplas samman med området vårt arbetsätt där vi kommer att fokusera på våra olika undervisningspass och hur vi stärker dem, allt för att våra elever ska få en undervisning i framkant. Jag återkommer under läsåret om arbetet med våra prioriterade områden.

Rutin för hantering av mobiltelefoner läsår 23/24
Efter våra utvärderingar och analyser  med både med elever och personal av läsåret som gått har vi beslutat oss för att vi kommer att införa mobilfri dag i samband med skolstart läsåret 23/24. Det innebär att mobiltelefoner inte är tillåtna inom skolans område under skoldagen och ska därmed lämnas in vid skoldagens start och återlämnas vid skoldagens slut.

Alla elever ska därför:

  1. Lämna medtagen mobiltelefon i mobillådan på morgonen.
  2. Säkerställa att inlämnad mobiltelefon är avstängd.

Vi kommer att informera samtliga elever i samband med läsårsstart. För mer information läs - Rutin för hantering av mobiltelefoner Kunskapsskolan Katrineholm 23/24 som bifogas med detta brev.

Betygsresultaten
Våra niondeklassare gick i somras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 233 poäng vilket är en rejäl upphämtning från höstterminens betyg och med en gymnasiebehörighet på 93%. Betygsresultaten visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat och kunskaper.

Läsårstider
Våra läsårstider för läsåret 23/24 finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/skolor/katrineholm. Där finner ni även datum för våra föräldracaféer och föräldraråd. 

Föräldracaféer och matematikkväll
Vårt första föräldracafé kommer att gå av stapeln torsdagen den 14 september klockan 17.30. Fokus på det första föräldracaféet kommer att ligga på vår pedagogiska modell där bland annat Kunskapsporten och EDS kommer att behandlas. Ingen föranmälan krävs.

Det andra föräldracaféet är tisdagen den 19 september klockan 17.30 med fokus på betyg och bedömning.

Vi kommer även att anordna en matematikkväll torsdagen den 5 oktober klockan 17.30. Mer information kommer att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Med hopp om ett gott samarbete och ett läsår där tryggheten och studiefokus sätts i främsta rummet.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.