Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2023

Hej föräldrar!

Jag hoppas att ni som deltagit i föräldracaféerna och matematikkvällen upplevt att ni fått information och större inblick i vårt arbetssätt. Veckorna går fort, vi är redan inne i oktober månad och det är inte långt kvar till höstlovet. Numera kallas lovet läslov med en vecka ledigt för eleverna där de har möjlighet att fördjupa sig i böckernas värld. Vilket jag verkligen uppmuntrar till! Medarbetarnas höstlov kommer att fyllas med kompetensutveckling med fokus på våra prioriterade områden gällande elevhälsoarbetet och vårt arbetssätt samt andra aktiviteter för att förbereda oss inför andra halvan av höstterminen. Fokus fram till jul kommer att vara att få eleverna att nå sina terminsmål.

Under höstlovet anordnar vi även lovskola. Information gällande lovskolan ges av basgrupphandledaren till berörda elever och vårdnadshavare.

Efter höstlovet startar de muntliga nationella proven för årskurs 6 och 9. De nationella proven pågår mellan vecka 45 och vecka 50.

Betygsprognos och strategisamtal
Under oktober månad genomför lärarna en betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i augusti. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 43 och vecka 45, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Att sätta mål som kontinuerligt följs upp och arbetas mot är en viktig del i Kunskapsskolans pedagogik. Mer information om strategisamtalen kommer att ges via ditt barns basgruppshandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Prioriterade områden
Som jag nämnt i tidigare rektorsbrev arbetar vi varje år med ett flertal prioriterade områden som är vårt fokus under läsåret. Ett av dessa områden är skolkultur där vi även vill öka elevdelaktigheten, så till detta år består elevrådet av åtta utskott. Alla utskott leds av en medarbetare samt har en gruppledare i form av en elev. Alla gruppledare bildar elevrådsstyrelsen tillsammans med skolans rektor och biträdande rektor. Alla olika utskott har ansvar och mandat att bedriva utveckling inom sitt område. Vi har nu kommit igång med de flesta utskott och det ska bli väldigt roligt att följa elevernas arbete och det finns redan ett stort engagemang!

Nytt på skolgården för denna termin är en läktare samt två nya bollplank. Detta efter att elevrådet föregående termin haft önskemål om detta. Det är väldigt roligt att se att eleverna engagerar sig i skolan och uppdateringarna på skolgården är mycket uppskattade!

Föräldraråd
Jag vill flagga för läsårets första föräldraråd som äger rum torsdag den 19 oktober klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. På föräldrarådet får ni träffa mig och biträdande rektor Liselott Blennö. Föräldrarådet är till för att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.