Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november- Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev november 2023

Hej föräldrar!

Vi hade ett trevligt avslut inför höstlovet där både trivselutskottet och biblioteksutskottet anordnat lite halloweenaktiviteter. Vi har lämnat höstlovet bakom oss och siktar nu in oss på att göra en riktigt bra avslutande studieperiod innan det är dags för jullov.

Veckan innan och veckan efter höstlovet har PH-samtalen genomförts med fokus på strategier efter den betygsprognos som lärarna genomfört i samtliga ämnen. Jag hoppas att samtalen fungerat bra för er som deltagit och att de gett er ytterligare inblick i ert barns studiesituation. I januari är det återigen dags för utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalen kommer ni utvärdera terminen som gått och sätta upp nya mål.

Informationsmöten och öppet hus
De kommande veckorna kommer vi hålla informationsmöten för blivande elever. Vi skickar ut inbjudningar till dem som har barn i rätt ålder. Passa gärna på att tipsa andra som är nyfikna på Kunskapsskolan om att besöka våra informationsmöten. I februari kommer vi även att anordna ett öppet hus. Datum för informationsmöten nås via vår hemsida.

Skolsäkerhet - våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Förra läsåret utbildade Kunskapsskolan samtliga medarbetare på alla våra grund- och gymnasieskolor i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken för att det skulle hända är mycket liten så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbade, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi menalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Ni kommer att få mer information om hur utbildningen går till när det är dags för ditt barns årskurs att gå utbildningen.

Föräldrarådet
Den 19 oktober hade vi ett föräldraråd på skolan. Mötet hade bland annat fokus på skolans prioriterade områden för läsåret och beskrivning av dessa. Vi hade även en diskussion om och ville få ta del av er föräldrars tankar kring skolsäkerhetsövningen jag beskrev ovan och många värdefulla tankar lyftes. Vi vill gärna få fler intresserade föräldrar att medverka på föräldrarådet. Föräldrarådet är till för att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Nästa träff är under vårterminen. Jag kommer att informera om datum när det närmar sig.

Grön flagg
Vi har som bekant i år valt att organisera vårt elevråd med åtta olika utskott. Detta för att ge fler elever möjligheten att kunna vara med och påverka sin skola utifrån olika intresseområden. Ett av de åtta utskotten är Hållbarhetsutskottet som leds av vår NO-lärare Anna Hammenrud Sjöberg. Ett av hållbarhetsutskottets fokus detta läsår är att vi som skola ska arbeta för en certifiering av Grön Flagg. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling.

Avslutningsvis vill jag passa på att gratulera basgrupp 8.5 till vinst i yrkeskampen! 🙂 En tävling för elever i årskurs 8. Yrkeskampen liknar “Vi i femman” fast tävlingen handlar om yrken och yrkesval.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.