Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2024

Hej föräldrar!

Vi har haft en mycket fin skolstart tillsammans med våra elever! De flesta utvecklingssamtal är nu genomförda. Jag hoppas att ni alla känner att ert barn har tydliga, utmanande och rimliga mål att arbeta mot under kommande termin. Under elevens personliga handledningssamtal kommer dessa mål kontinuerligt att följas upp. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via elevdokumentationssystemet (EDS) som du når via ditt barns inloggning på Kunskapsporten.

Ni kommer att bli inbjudna till ett föräldramöte under vårterminen som arbetslaget eller årslaget håller i och ansvarar för. Mer information och datum för detta får ni av ert barns basgruppshandledare.

Jag skickade under förra veckan ut information till er om att vi ska starta F-3 hösten 2024. Det ser vi så klart väldigt mycket fram emot och det ska bli väldigt spännande att utveckla Kunskapsskolan Katrineholm till en F-9-skola. I samband med utökningen kommer det att bli en del ombyggnation och förändringar i våra lokaler. Detta arbete påbörjas under våren och utförs av vår fastighetsägare Mileway. Tidsplanen för ombyggnation diskuteras just nu och vi hoppas att det mesta som påverkar den befintliga skolan kommer att kunna genomföras utanför skoltid och under loven. Jag kommer att hålla er uppdaterade via rektorsbreven om hur allt fortlöper.

Öppet hus
Skolan kommer att anordna ett öppet hus lördagen den 3 februari klockan 09.00-12.00, ni är alla varmt välkomna att besöka oss då! Tipsa gärna vänner och bekanta som ni tror skulle vara intresserade av Kunskapsskolan. Vi kommer även ha ett informationsmöte den 24 januari som riktar sig till årskurs 4-9 och två informationsmöten i februari (5 och 13 februari) som riktar sig till F-3.

Medarbetarenkäten
Även i år visar vår årliga medarbetarenkät som genomfördes under hösten på mycket god stämning på skolan och att arbetet känns meningsfullt, det finns en tydlighet gällande förväntningar på uppdraget med en tydlig målsättning. Vi kommer fortsätta att analysera resultatet från medarbetarenkäten under vårterminen. Resultatet och analysen är viktiga delar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Medarbetarenkäten och enkäterna för vårdnadshavare och elever, som genomförs under vårterminen, är tillsammans med betygsresultaten grunden för vår kvalitetsplan och våra prioriterade områden för kommande läsår.

Betyg
Eleverna i årskurs 9 uppnådde det genomsnittliga höstbetyget på 212 meritvärdespoäng (mvp), detta är en bit från vårt uppsatta mål som är skapat utifrån elevernas individuella mål. Det kommer att krävas hårt arbete under vårterminen för att nå läsårets målsättning. Vi följer noggrant upp resultaten i varje årskurs, i varje ämne och för varje elev. Utifrån den analysen lägger varje ämnes- och arbetslag upp en plan för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas med studierna och komma in på gymnasiet med goda kunskaper i bagaget.

Grön flagg
Jag har tidigare informerat er om att elevrådet i år består av åtta olika utskott som arbetar med olika frågor. Ett av de utskotten är Hållbarhetsutskottet som leds av NO-läraren Anna Hammenrud Sjöberg. Hållbarhetsutskottet kommer under våren tillsammans med hela skolan arbeta mot att vi ska bli en Grön Flagg-skola. Vi har fått vår plan godkänd med fin återkoppling och kommer denna termin fokusera på följande områden - större biologisk mångfald och mysigare miljö på skolgården samt sopsortering.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 närmar sig snart gymnasievalet. Vår studie- och yrkesvägledare Kenneth Jennervall svarar på frågor som dyker upp. Hans mailadress är kenneth.jennervall@kunskapsskolan.se

Nationella prov
Denna termin stundar nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som vecka 11 kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Prao
Eleverna i årskurs 8 ska ut på prao under vecka 15 och 16. Har du eller någon du känner möjlighet att ta emot en härlig praoelev under båda veckorna eller några dagar? Kontakta gärna vår Syv Kenneth Jennervall, mail: kenneth.jennervall@kunskapsskolan.se

Med förhoppning om en lärorik vårtermin tillsammans!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.