Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2024

Hej föräldrar!

Det känns som att de första veckorna på terminen har gått väldigt fort och vi är redan framme vid terminens första lov. Det har varit fina veckor tillsammans med eleverna under terminens första del. Det råder stort studiefokus och det är så härligt att se! Utöver det så viktiga ordinarie skolarbetet har vi också hunnit med att uppmärksamma “Upp- och hoppa dagen” med extra fokus på rörelse, som hos oss innebar att alla lärare skulle ha en rörelsepaus tillsammans med eleverna under varje undervisningspass. Det pågår just nu en bänktävling som hållbarhetsutskottet anordnar där eleverna får designa en egen bänk och i torsdags hade vi en förlängd basgruppsamling med fadderverksamhet för att eleverna ska lära känna varandra över de olika åren. En uppskattad förmiddag där trivselutskottet bjöd på kladdkaka i samband med efterrätten. Det är med andra ord full fart på skolan! Nu väntar snart sportlovet och jag hoppas att alla elever får ett riktigt skönt lov med tid att hämta energi inför nästa del av terminen.

På onsdagen på sportlovet vecka 8 kommer skolan att anordna lovskola för elever i årskurs 8 och 9. Berörda elever och vårdnadshavare har fått separat information gällande lovskolan. Under sportlovet kommer medarbetarna att arbeta med kvalitetsutvärdering utifrån våra uppsatta mål och aktiviteter. Vi kommer dessutom att arbeta med två av våra prioriterade områden gällande elevhälsa och våra undervisningspass tillsammans med personal från Kunskapsskolans pedagogikavdelning. Vi kommer även ha en klustergemensam dag tillsammans med personal på våra närliggande Kunskapsskolor där vi även kommer ha fokus på elevhälsa.

Vi har sedan förra rektorsbrevet genomfört ett öppet hus och informationsmöten med fokus på F-3. Det har varit välbesökta möten. Det är verkligen roligt att så många är intresserade av Kunskapsskolan, vilka vi är och hur vi arbetar.

Kontinuitetsplan
På Kunskapsskolan arbetar vi utifrån en kontinuitetsplan för att stärka vår beredskap om vi skulle drabbas av störningar på grund av säkerhetsläget i omvärlden. Det handlar till exempel om att ha en plan för verksamheten om en cyberattack skulle slå ut hela eller delar av våra digitala system. Det handlar också om hur vi skulle agera om det blir långvariga avbrott i el-, värme- och vattenförsörjningen. I planen ingår även flera andra områden så som hur vi hanterar desinformation, oro och hög frånvaro. Vi har även rutiner för olika larmsignaler (t.ex. VMA) och har gjort en kartläggning av skyddsrum. Syftet med kontinuitetsplanen är att snabbt kunna hantera eventuella problem och fortsätta bedriva vår verksamhet även i händelse av stora samhällsstörningar.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.