Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev mars 2024

Hej föräldrar!

Vi är redan inne mars månad och vi går nu in i sista delen av läsåret som i skolans värld innebär fullt fokus på att ro i land läsåret med goda studieresultat. En period som präglas av nationella prov, stegredovisningar, arbete sker med inlämningar i kurs och mycket mer. Dessutom kommer årskurs 8 vara ute på prao vecka 15 och 16.

Under våren är det en hel del röda dagar som bryter ordinarie skolveckor, detta medför att både elever och medarbetare behöver vara noga med planeringen så att alla redovisningar, prov och inlämningar hinner genomföras innan läsårsavslutningen. Har du som vårdnadshavare ansökt om ledighet för ditt barn är det viktigt att planering av ledigheten görs i god tid tillsammans med elev, vårdnadshavare och basgruppshandledare. Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov. På vår hemsida kan ni se alla provdatum.

Som ni har fått information om innan kommer vi tyvärr inte att starta F-3 hösten 2024. Vi var verkligen i startgroparna så det känns mycket tråkigt men då bygglovsbeviljandet dröjt blir tiden för knapp för att bli klara med ombyggnationen så som vi önskar till augusti. Det känns tråkigt att inte kunna starta redan nu, men ambitionen är att vi ska öppna F-3 hösten 2025 förutsatt att allt faller på plats med bygglov och ombyggnation.

Strategisamtal
Under mars månad genomför ämneslärarna betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i januari. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 13 och 15, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Mer information gällande detta kommer att ges via ditt barns basgrupphandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Skolsäkerhet - övning
Jag har i tidigare rektorsbrev informerat om att nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling. Utbildningen genomförs basgruppsvis men vi kommer under våren (i början på maj) att genomföra en övning med hela skolan.

Föräldraråd
Jag vill flagga för läsårets sista föräldraråd som äger rum tisdagen den 23 april klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. Föräldrarådet är till för att diskutera skolans utveckling och ge en möjlighet för er föräldrar att vara med i diskussionerna kring hur vi kan förbättra verksamheten.

Tack till er som besvarat vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Även om det är ett par veckor kvar så vill jag avslutningsvis passa på att önska er alla Glad Påsk!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.