Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

April 2024

Hej!

Nu när även påsklovet har passerat börjar nedräkningen till sommarlovet på riktigt. April och även maj är månader med hårt plugg enligt många elever - prov, inlämningar och redovisningar kommer i strid ström. Eleverna kämpar på, och jag vill även belysa vikten av att ni som vårdnadshavare följer med i studierna under denna period. Läs gärna igenom veckobreven och titta i loggboken tillsammans med era barn. Låt dem berätta om hur planeringen ser ut och vad som stundar kommande veckor.

Betygsprognos och strategisamtal
En viktig del av Kunskapsskolans systematiska kvalitetsarbete är vår betygsprognos-
uppföljning för varje elev i varje enskilt ämne. Efter genomförd betygsprognos genomför vår skola strategisamtal. Veckan innan och veckan efter påsklovet har alla basgrupphandledare genomfört strategisamtal under elevens ordinarie PH-samtalstid. Jag hoppas att även många av er har tagit tillfället i akt och deltagit i dessa samtal.

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten visar på ökad nöjdhet för skolan hos både er föräldrar och hos våra elever. Det tycker vi är väldigt roligt. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Nu kommer jag och medarbetarna att analysera resultatet och påbörja arbetet med nästa läsårs kvalitetsplan. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2024/2025.

Skolsäkerhet - övning
Jag har i ett tidigare rektorsbrev informerat om att nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen sker basgruppvis men vi kommer även den 2 maj att genomföra en övning med hela skolan. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Skolavslutning
Även om det är ett antal veckor kvar till läsårets slut vill jag göra er uppmärksamma på att skolavslutningen är onsdagen den 5 juni och vi planerar för en traditionsenlig avslutning för hela skolan i Stadsparken.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.