Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Första skolveckan är genomförd och det har varit en fantastisk första vecka med många nya elever. De allra flesta av våra nya elever har verkligen snabbt kommit in i den sociala gemenskapen och jag är övertygad om att merparten har funnit sin plats på skolan och har trivts riktigt bra!

Under den första veckan har vi genomfört i princip alla utvecklingssamtal och alla elever har fått sina skåp och kommit tillrätta med många andra praktiska saker. Under dagen idag fick de till och med sin första erfarenhet av en brandövning på Kunskapsskolan. Vi är nöjda med elevernas hantering av brandövningen men ser att vi behöver påminna om att alla bör ha på sig inneskor i skolan. Brinner det i byggnaden hinner man inte sätta på sig sina ytterskor innan vi evakuerar.

Under förra läsåret hade skolan fantastiska resultat vad gäller elevernas, vårdnadshavarnas och personalens nöjdhet med skolan. Detta tillsammans med väldigt starka studieresultat har gjort att vi valt att fira förra årets framgångar tillsammans med eleverna idag. Eleverna fick under fredagen avnjuta en tvårätterslunch vilket var mer än uppskattat. Vi är glada och stolta över att ha den personal som vi har och att just ni valt Kunskapsskolan, Täby.

Frånvaro
Här hittar ni en manual för hur man som vårdnadshavare meddelar sjukfrånvaro.

Mitterminsrapport
Mitterminsrapporten, där ni får information om hur det går för ert barn i förhållande till sina mål, mailas ut fredag v.42. Under v.43 får ni en digital inbjudan att delta på ert barns personliga handledarsamtal där vi kan fördjupa diskussionerna kring rapporten. Detta är ett fantastiskt verktyg för att öka samarbetet mellan elev, hem och skola och något vi verkligen rekommenderar er att ta vara på.

Kunskapsklubben
Under veckan har Kunskapsklubben varit öppen halvdagar och från och med nästa vecka drar vi igång ordinarie schema. Det innebär att Kunskapsklubben från och med nästa vecka är öppen ordinarie tider, 14.00-16.30 (15.30 på fredagar)

Läsårsdata
21/8 Ordinarie schema drar igång.
20-22/9 Elevfotograferingar
25/9 Studiedag
10/10 Studiedag för eleverna pga utbildning för personal.
20/10 Mitterminsprognos mailas ut.
23-27/10 Digitala uppföljningssamtal
30/10-3/11 Höstlov
20-24/11 Prao för årskurs 9 och muntliga nationella prov årskurs 6.
27/11-1/12 Prao för årskurs 8 och muntliga nationella prov årskurs 9.
14/12 Studiedag för eleverna pga betygssättning.
20/12 Terminsavslutning
9/1 Läsårsstart vårterminen

Kontaktuppgifter skola
Rektor: Niklas Åkerblom 0730-499981
Biträdande rektor: Alexander Wallentin 0702-091787
Koordinator: Ida Engfors 0733-173486
Kunskapsklubben: 0702-585426
Specialpedagog: Sara Strömsten och Helena Zenzen 0733-769260

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.