Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Uppsala Norra

Rektor Marie Bomark berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Varmt välkomna till läsåret 23/24 och extra mycket välkommen till alla nya elever och vårdnadshavare. Vi ser fram emot ett nytt läsår där vi får följa elevernas utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt och vi kommer göra vårt yttersta för att alla elever ska trivas så bra som möjligt.

De fem första skoldagarna mjukstartade vi med lite kortare skoldagar, utvecklingssamtal för årskurs 8-9 och välkomstsamtal för årskurs 7. Sedan i slutet av förra veckan kör vi enligt ordinarie schema. Som ni fick information om av arbetslagen tidigare så har Kunskapsskolan ett nytt schemaprogram där den stora nyheten är att man bokar alla sina workshoppass i förväg. Som alltid när man kör igång schemat så kan det uppstå en del krockar eller andra knasigheter och när vi dessutom har ett nytt schemaprogram kan det bli ytterligare saker som inte fungerar som planerat. Ola Holma som är vår schemaläggare arbetar för fullt för att åtgärda det som behöver åtgärdas så att det blir så bra som möjligt för eleverna och lärarna. På det stora hela tycker vi att det nya systemet ger oss många fördelar och eleverna får möjlighet att påverka sin skoldag på ett bättre sätt. Så vi får bara ha lite tålamod nu i början innan allt kommit på plats ordentligt!

Prioriterade områden
Vi på Kunskapsskolan arbetar alltid för att hela tiden ha så hög kvalitet på allt vi gör som möjligt och vårt systematiska kvalitetsarbete är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Varje år formulerar vi två till tre prioriterade områden, det vill säga områden som vi vill fokusera extra på under läsåret. Årets prioriterade områden är utveckling av undervisning och workshop.

Workshop är förstås en del av undervisningen men i och med det nya systemet med workshopbokning vill vi passa på att ta ett omtag kring vår workshop. Workshop är en viktig del av Kunskapsskolans arbetssätt som gör just vårt koncept unikt. En stor del av elevernas undervisningstid sker i workshop och det är därför av största vikt att den fungerar så optimalt som möjligt. Att vi har utveckling av undervisningen som ett prioriterat område är inte så konstigt. Undervisning är skolans huvuduppdrag och att ha så bra undervisning som möjligt är något vi brinner för.

Kommunikation
I dokumentet Välkommen till ett nytt läsår som ni har fått från handledaren finns det information om skolan och kontaktuppgifter till skolans personal. Tre gånger per termin skickar jag ut ett rektorsbrev som mailas till er via elevernas handledare och varje vecka skickar arbetslaget ut ett veckobrev med information som rör just den årskursen som ditt barn går i.

Vi har ett Skolråd på skolan med vårdnadshavare från olika årskurser och basgrupper. Rådet är ett samarbetsforum för rektor och vårdnadshavare kring utveckling av skolans verksamhet. Man får som vårdnadshavare möjlighet till extra inblick kring de frågor som berör verksamheten. I Skolrådet representerar man bara sig själv och det finns alltså inget krav att man ska representera andra vårdnadshavare. Vi önskar nya representanter från årskurs 7, och välkomnar gärna fler deltagare från årskurs 8 och 9. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och om du vill vara med i skolrådet mailar du till mig. Skolrådets första träff kommer vara den 26 september klockan 17:30.

Jag vill också passa på att påminna om vikten av att underhålla och träna läskonditionen. Precis som du behöver träna för att bli bättre på att spela ett instrument, springa längre eller snabbare behöver du träna läskonditionen för att öka din läsförmåga. Läsförmågan har minskat under flera år och enda sättet att öka den är att vi övar så mycket som möjligt. Därför behöver vi öva både i skolan och hemma. Om ditt barn vill ha boktips eller liknande kan man gärna ta hjälp av vår skolbiblioteksansvarige, Ulrika Wallmark.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig eller någon annan på skolan om ni har några frågor eller funderingar. Jag ser fram emot ett gott samarbete under läsåret 23/24!

Med vänlig hälsning,
Marie Bomark
Rektor Kunskapsskolan Uppsala Norra
marie.bomark@kunskapsskolan.se

Följ oss gärna på Instagram: kunskapsskolan_uppsala_norra

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.