Ansök
Om oss

Linda Noaksson, rektor på Kunskapsskolan Jönköping.

Rektorn Linda Noaksson: ”Bevisar att vi sätter rättvisa betyg”

Kunskapsskolan Jönköping sticker ut positivt i statistiken när Jönköpings-Posten har granskat betygssättningen för niorna i kommunen.
– Jag är stolt över mina medarbetare. Resultatet visar att vårt systematiska kvalitetsarbete leder till rättvisa betyg för eleverna, säger Linda Noaksson, rektor på Kunskapsskolan Jönköping.

Flickor får i större utsträckning högre slutbetygbetyg än resultaten på de nationella proven, jämfört med pojkar. Det visar siffror från Skolverket.

Utifrån sin rapport har myndigheten sett att det i riket finns en liten skillnad i betygssättningen, som gagnar flickor.

Skolverket menar att det inte är konstigt att slutbetygen skiljer sig från resultaten på de nationella proven, då eleverna kan visa sina kunskaper vid andra tillfällen. Men skillnader mellan pojkar och flickor kan bero på att fel saker vägs in i betygssättningen.

Enligt Jönköpings-Posten fick 37,7 procent av flickorna i riket högre slutbetyg jämfört med de nationella proven under läsåret 2017/2018, medan samma siffra är 21,9 procent för pojkar.

Flickor gynnas inte mer än pojkar

Nu har tidningen gjort en granskning av alla slutbetyg för kommunens nior och resultatet stämmer ganska väl överens med det för riket.

Men Kunskapsskolan i Jönköping sticker ut. Tidningens granskning visar att det är den skola i kommunen vars betyg stämmer bäst överens med resultaten på de nationella proven. Dessutom gynnas inte flickor mer än pojkar i betygssättningen, då 11,4 procent av pojkarna fick högre slutbetyg än sina provresultat, medan samma siffra för flickorna var 9,4 procent.

– Vi är väldigt glada för det här. Det blir ett bevis på att vi är duktiga på att sätta betyg och att eleverna får en rättvis bedömning av sitt hårda jobb. Vi har haft betyg, bedömning och nationella prov som prioriterade mål och har också diskuterat mycket kring pojkar och flickors betyg. Nu ser vi att det arbetet har gett resultat, säger Linda Noaksson, rektor på Kunskapsskolan Jönköping.

Läs mer om Kunskapsskolans kvalitetsarbete.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.