Ansök
Om oss

Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan i Sverige

Tack till elever och föräldrar på Kunskapsskolan!

En hälsning från Kunskapsskolans VD Fredrik Lindgren.

Det har nu gått drygt fyra veckor sedan coronaviruset på allvar började spridas i vårt land. Det har varit, och fortsätter vara, en exceptionell tid. Få av oss var beredda på att vi skulle hamna i den här situationen, som har inneburit stora förändringar av vårt dagliga liv. Som skolhuvudman med ansvar för omkring 14 000 elevers grund- eller gymnasieutbildning har det varit intensiva veckor med ständigt nya förutsättningar. Vi har fått anpassa verksamheten oräkneliga gånger. Vår målsättning har varit att hela tiden vara öppna och tydliga med hur vi tänker och agerar samt att ha en tät dialog med våra elever och vårdnadshavare, främst via skolornas rektorer, lärare och andra medarbetare.

Sedan en dryg vecka bedriver våra gymnasier undervisning på distans och våra grundskolor har anpassat sin verksamhet till en situation med mer eller mindre hög frånvaro bland både elever och medarbetare. Våra cirka 1200 medarbetare har jobbat hårt och lösningsfokuserat för att få till en undervisning med kvalitet och för att leda varje elevs lärande framåt, även under dessa utmanande villkor. Utifrån all positiv feedback vi fått under de senaste veckorna upplever vi att vi lyckats nå långt i vår strävan. Det ska våra skolor och medarbetare ha en stor eloge för - men jag vill också passa på rikta ett stort tack till er elever och föräldrar för allt stöd och flexibilitet i denna besvärliga tid. Vi hade inte lyckats så bra i denna omställning utan ett gott samarbete med er!

All den positiva återkopplingen ni gett våra rektorer, lärare och andra medarbetare betyder mycket och ger viktig energi till det fortsatt viktiga arbete vi har framför oss. För coronaviruset kommer tyvärr med all säkerhet fortsätta prägla detta läsår fram till sommarlovet. Vi behöver därför fortsätta arbeta hårt och målinriktat men också flexibelt för att alla våra elever ska nå sina mål. Vi på Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet ser fram emot att göra det i nära samarbete med er elever och föräldrar - tillsammans når vi längre.

Allt gott,

Fredrik Lindgren
Verkställande Direktör
Kunskapsskolan i Sverige AB

Ps. För er som är nyfikna på mer om Skolsveriges hantering av coronakrisen, lyssna gärna på senaste avsnittet av Kunskapsskolans podd “Skolprat” där Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson deltar.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.