Ansök
Om oss

Johan Andree har en dotter som går på Kunskapsskolan Nacka.

Föräldern Johan: “Därför valde vi Kunskapsskolan”

Han tycker att Kunskapsskolans arbetssätt fungerar bra och upplever att hans dotter lärt sig mycket och utvecklats under sina snart fyra år på skolan.
– Hon är väl förberedd för gymnasiestudier nu, något vi tyckte var viktigt när vi valde skola, berättar Johan Andree.

Johan Andrees dotter började på Kunskapsskolan Nacka i sexan, hösten 2019. I dag är hon 15 år och går i nian.

Varför valde ni Kunskapsskolan?
– Vi stod i kö till flera skolor, men valde Kunskapsskolan eftersom vi hade fått bilden av att det var en ambitiös skola där eleverna hade möjlighet att jobba mer självgående. Vi trodde att det skulle passa vår dotter, då vi upplevde att hon inte riktigt fick den stimulansen hon behövde på sin dåvarande skola.

Vad tycker du om Kunskapsskolans arbetssätt?
– Det är jättebra att undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och studietakt. Eleverna är indelade i olika grupper, men kan byta grupp om de vill öka eller minska arbetstempot.

Alla elever på Kunskapsskolan har personliga handledningssamtal varje vecka. Eleverna träffar då individuellt den lärare som är deras handledare för att få hjälp med att planera och prioritera skolarbetet.
Hur fungerar det, tycker du?
– Jag tror att de här samtalen har stor betydelse för eleverna, det fungerar väldigt bra för vår dotter. Eftersom eleverna jobbar mycket med målsättningar och mindre delmål i de olika ämnena är det viktigt med regelbundna uppföljningar. Min dotters personliga handledare, som också är hennes mentor, är riktigt bra. Det märks att hon verkligen bryr sig om sina elever och hon finns alltid till hands för dem. Under samtalen pratar de även om hur eleven mår, och hur man kan hantera stress över studierna till exempel, som jag upplever är allt vanligare nuförtiden. Jag som förälder har också bra kontakt med min dotters handledare.

Vad har Kunskapsskolan gett din dotter?
– Arbetssättet passar henne så bra och vi upplever att hon är väl förberedd för gymnasiestudier nu, något vi tyckte var viktigt när vi valde skola. Hon har lärt sig mycket under de här åren, blivit jättebra på engelska och växt enormt genom att hon fått lära sig ta ansvar för sina studier. Hon har fått med sig allt vi hoppades på och skolan har levt upp till våra förväntningar.


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.