Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Augusti 2023

Hej!

Jag vill börja med att hälsa er alla välkomna till ett nytt läsår på Kunskapsskolan och ett särskilt varmt välkommen till alla våra nya elever och vårdnadshavare. I torsdags firade vi skolstarten med ballongbåge, vi rullade fram röda mattan, spelade musik och bjöd på äppelkaka. Det var underbart att få träffa alla förväntansfulla, pirriga och glada elever som kom till skolan. Utvecklingssamtalen är nu i vanlig ordning i full gång och det känns verkligen bra att få träffa er vårdnadshavare tillsammans med era barn direkt vid terminsstart och sätta mål och riktlinjer för läsåret.

Skolans prioriterade områden 23/24
Inför varje läsår diskuterar vi i medarbetargruppen och tar fram prioriterade områden som vi ska ha särskilt fokus på under läsåret. I juni kom vi fram till att vi även detta läsår kommer ha trygghet och trivsel som ett prioområde. Om man som elev ska kunna lära sig och må bra behöver man känna sig trygg, om man dessutom trivs så lär man sig ännu mer. Detsamma gäller medarbetarna, för att göra ett bra jobb behöver man trivas. Detta är ledord för att skapa trygghet och trivsel på en skola. Vi kommer bland annat jobba med elevrådet, försöka involvera eleverna mer i arbetet på skolan men även kartlägga vilka områden som eventuellt upplevs otrygga på skolan och arbeta med dessa.

Vårt andra prioriterade område är att utveckla arbetet med vår pedagogiska modell. Det handlar om att förfina och utveckla de fantastiska möjligheter vårt koncept ger oss. Till exempel utveckla arbetet i workshop där workshopsbokning för årskurs 7-9 är ett led i det.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har flera skolor varit pilotskolor och de har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 kommer alla medarbetare och elever få tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Ny frånvaroanmälan
Till workshopbokningssystemet har vi också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola 24 längre.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Samarbete mellan skolan och hemmet
Jag kan inte nog trycka på vikten av ett bra samarbete mellan hem och skola. Ni ska ha höga förväntningar på oss i skolan och på vårt uppdrag som är att undervisa och ge era barn kunskaper i 17 ämnen. På utvecklingssamtalen får ni ett förväntansdokument där vi uttrycker vilka förväntningar vi har på er vårdnadshavare. Bland annat ber vi er att inte söka ledigt för era barn under läsåret. Vi jobbar mycket med närvaro i skolan, oavsett anledning av frånvaro så innebär den missad undervisningstid och mindre social gemenskap med basgrupp och skolkamrater. Därför är vi mycket restriktiva med att bevilja ledigheter.

Jag vill också passa på att tipsa om vår digitala föräldrautbildning kring vårt arbetssätt den 14 september kl.18-19. Utbildningen kommer också att spelas in så att ni kan se dem i efterhand om ni inte kan närvara. Är man ny förälder rekommenderar vi verkligen att ni tar er tid att sätta er in arbetssättet då det kommer att underlätta när ni vill stötta och hjälpa era barn i skolarbetet. På kunskapsporten finns det också en introduktion för nya föräldrar som vi rekommenderar er att ta del av, ni loggar ni på Kunskapsporten med ert BankID via denna sida Vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Vi har även ett föräldraråd på skolan där vi diskuterar olika skolfrågor. Är ni intresserade av att vara med kontakta mig på lena.oden@kunskapsskolan.se så ser jag till att ni får en inbjudan när det är dags.

För er som är nya kan jag också tipsa om att ni kan hitta oss både på facebook och instagram under Kunskapsskolan Enköping. Där försöker vi kontinuerligt uppdatera om vad som händer på skolan både i bild och text.

Jag bifogar med detta brev också läsårsdata för läsåret 23/24, något ni också kan hitta på vår hemsida.

Med förhoppning om ett gott samarbete även detta läsår!

Vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor Kunskapsskolan Enköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.