Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2024

Hej,

Efter ett härligt jullov med mycket snö och rejäl kyla kickar vi nu igång en ny termin! I vanlig ordning börjar vi första veckan med halvdagar för att kunna genomföra alla utvecklingssamtal med er och era barn. Ni bör alla ha fått tider att boka samtal på av ert barns handledare, har ni inte det ber jag er kontakta ert barns handledare. Jag hoppas att ni har möjlighet att komma till skolan för samtal, annars finns alltid möjligheten att vara med digitalt.

Information om skolans förebyggande arbete kring våldshandlingar med stora konsekvenser i skolmiljön
Under de senaste åren har Sverige drabbats av flera så kallade skolattacker där någon med avsikt att skada har tagit sig in i en skola. Det är mycket ovanligt och risken för att det ska ske är låg, men konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är därför eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt.

Medarbetarna på Kunskapsskolan har deltagit i en utbildning i hur vi ska agera om vi hamnar i en våldsam situation i eller utanför skolan. Utbildningen hölls av säkerhetsspecialisten Lena Ljungdahl. Även om risken är mycket liten för att en sådan situation skulle hända så är det absolut avgörande att vi vet vad vi ska göra om vi drabbas. Med rätt agerande kan konsekvenserna av en attack minimeras.

En stor del av utbildningen handlade om det förebyggande arbetet, till exempel hur vi kan minimera risken att bli drabbad, vilka varningssignaler vi ska vara uppmärksamma på och hur vi kan samarbeta med relevanta myndigheter. Det ingick också praktiska moment kring hur man ska agera i själva situationen tills polisen har kommit till platsen. Utbildningen gav oss mer kunskap om hur en skolattack går till och hur vi mentalt kan förbereda oss för en sådan situation.

Nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen för eleverna anpassas utifrån deras ålder och mognad och läggs på en nivå som möter deras behov. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer att träna oss på att undkomma fara exempelvis genom att inrymma, utrymma, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss tryggare och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling.

Årskurserna kommer att påbörja träningen under denna första skolvecka tillsammans med sina handledare. Framöver kommer vi att träna ovanstående likväl som vi tränar brandövning varje termin.

Informationsmöte
Jag vill påminna igen om att vi har informationsmöte den 23/1 för intresserade elever och vårdnadshavare. Detta läsår har vi några få platser kvar i årskurs 4 och 7 tipsa gärna om ni känner någon som skulle vara intresserad av att börja redan nu eller till hösten. Lördagen den 10 februari kommer vi att ha ett öppet hus för att visa upp vår verksamhet, mer information om detta kommer

Med vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.