Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Enköping

Rektor Lena Odén berättar om händelser på skolan.

Februari 2024


Hej!

Jag vill börja med att tacka alla er som passade på att besöka oss på vårt öppet hus och tack även till er som tipsade era bekanta! Det var en jämn ström av besökare som kom och det var roligt att äntligen kunna ha ett öppet hus där alla var välkomna! Antagningen är nu i full gång, som det ser ut just nu finns det fortfarande platser kvar till vår årskurs 4 och vi kommer därför att bjuda in till ett extra informationsmöte för intresserade senare i mars.

Nationella prov
Förutom att våren är i antågande så är även de nationella proven för årskurs 6 och årskurs 9 på ingång, först ut är proven i svenska. Det är bara årskurs 9 som genomför nationella prov i SO och NO. Vilket ämne det blir vet vi inte på förhand. I årskurs 9 genomförs även ett nationellt prov i moderna språk. Det är inte obligatoriskt med nationella prov i moderna språk men Kunskapsskolan Sverige har valt att alla sina skolor genomför det. Detta för att få ytterligare ett bedömningstillfälle och för att vi ska kunna säkra en korrekt betygssättning även i moderna språk. Skolan kommer inte att bevilja några ledigheter under de nationella proven.

Sambedömning av de nationella proven
Kunskapsskolan Enköping sambedömer de nationella proven tillsammans med ämneslärare från fyra andra Kunskapsskolor, detta för att säkerställa både likvärdig och rättssäker bedömning. De nationella proven är ett viktigt underlag i betygsättningen och ska väga tungt, även om det samtidigt är ett underlag av flera.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Nästa vecka är det dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och sista svarsdagen är den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Vape och vitt snus
Som vi skrivit om tidigare i ett veckobrev så har vi märkt att vissa elever använder så kallat vitt snus samt vape på skolan. Det ser vi främst genom att vi hittar använt snus på skolan. Det verkar vara lika utbrett bland pojkar som flickor. Får vi reda på att en elev snusar eller röker så informerar vi er vårdnadshavare direkt. Vi vill dock be er att vara uppmärksamma på detta och prata gärna med era barn om det hemma. De har inte åldern inne för att köpa detta vilket innebär att det finns någon eller några som förser dem med det. Detta är något vi så klart vill få fatt i och stoppa. Skulle vi få reda på något olagligt som sker på eller utanför skolan har vi ett nära och bra samarbete med vår skolpolis vilket känns både tryggt och bra.

Avslutningsvis vill jag flagga för vårens föräldramöten. Vi kommer att kombinera föräldramötet med en föreläsning av Richard Hedström, vår skolpolis. Föreläsningen kommer bland annat handla om våldsprevention, rekrytering till kriminella nätverk samt sociala medier. Efter föreläsningen kommer det att vara en kortare samling årskurs/basgruppsvis. Datum för dessa föräldramöten är den 16/4 för åk 7-9 och den 24/4 för åk 4-6. Mer information kommer när det närmar sig!

Med vänlig hälsning,
Lena Odén
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.