Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Resursskolan Hägersten

Rektor Lisa Norming berättar om händelser på skolan.

Oktober 2023

Så här halvvägs på terminen är det hög tid för mig att skriva några rader. Hösten kom plötsligt och jag tillbringar det mesta av min lediga tid i svampskogen. En bra plats för återhämtning och reflektion vilket vi alla kan behöva lite extra av den här tiden på året. Jag är glad att jag har kunnat vara på jobbet i omgångar och nu i veckan slogs jag av vilken positiv energi och motivation som genomsyrar verksamheten tack vare både elever och medarbetare. Detta trots oktobermörker, imponerande! För egen del går behandlingen framåt, sakta men säkert. Jag har nu efterbehandling kvar och kommer fortsätta arbeta deltid terminen ut.

Utvärdering och uppföljning
Så här mitt i terminen är det ett bra tillfälle att reflektera över tiden som gått. Under kommande vecka tar vi tillfället i akt att följa upp och utvärdera flera delar av vårt arbete i verksamheten. Vi har gjort mitterminsavstämning för att se hur eleverna ligger till i förhållande till sina terminsmål. Detta för att se på vilket sätt respektive lärare behöver skruva på sin undervisning för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till måluppfyllelse. Som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete stämmer vi även av andra delar av vårt arbete som till exempel vårt gemensamma elevhälsoarbete och arbetet med den personliga handledningen.

Under lovet kommer vi även fortsätta utbilda oss inom området våldshandlingar med stora konsekvenser i skolmiljön. MSB, Skolverket, Polisen och många andra samhällsaktörer är eniga om att utbildning på området är både viktigt och nödvändigt. Kunskapsskolans personal började utbildas i detta förra läsåret och kontinuerlig träning och uppföljning är nu en del av vårt arbete under året. Utbildningsmaterialet är framtaget av säkerhetsexperten Lena Ljungdahl. Under våren kommer vi försiktigt och väl genomtänkt att introducera detta även för elever och er vårdnadshavare. Mer information om detta kommer vid senare tillfälle.

Tankar inför lovet
Även på hemmaplan kan det vara ett bra läge att stanna upp och reflektera. Be gärna era barn att visa er loggboken och berätta vad de jobbat med och hur de ligger till. Ni hittar detta under fliken “bedömningar” i ditt barns loggbok.

Eftersom höstlovet numera också kallas läslov så vill jag passa på att uppmuntra till lite läsning där hemma. Språk är makt, sa Malala i sitt berömda tal i FN för några år sedan och visst är det så. Att läsa med kontinuitet är det bästa sättet att utveckla språket och detta oavsett nivå på text. Ett läsbingo har skickats hem med veckobrevet och kan göras under lättsamma former. Utmana ditt barn och se vem som får bingo först!

Jag passar på att påminna er som har barn i årskurs 8 att fylla i och lämna in medgivande för vaccination snarast. Se vidare info i veckobrevet.

Jag önskar er alla ett riktigt skönt lov!

Lisa Norming
Rektor
Kunskapsskolans Resursskola, Hägersten
lisa.norming@kunskapsskolan.se
073-317 34 90

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.